Keilailu harrastuksena

Tulosta

Pistelasku

Yksi keilailusarja muodostuu pöytäkirjan kymmenestä ruudusta. Yhdeksää ensimmäistä ruutua kohti saa keilaaja heittää kaksi heittoa, ellei ensimmäisen heiton tuloksena ole kaato. Kymmenenteen ruutuun heitetään kolme kertaa, mikäli ensimmäinen heitto on kaato tai toinen heitto paikko.

Kaato
Keilaaja on suorittanut kaadon, kun hän on ruudun ensimmäisellä heitollaan kaatanut kaikki kymmenen keilaa. Kaato merkitään rastilla (X) sen ruudun vasemmassa yläkulmassa olevaan pieneen ruutuun, jossa se on suoritettu. Ruudun pisteet merkitään vasta sitten, kun keilaaja on heittänyt kaadon edellyttämät kaksi seuraavaa heittoa. Niiden kaatamien keilojen yhteismäärä lisätään kaadon antamaan kymmeneen pisteeseen.
Paikko
Keilaaja, joka kahdella hyväksytyllä heitolla kaataa kaikki kymmenen keilaa, on suorittanut paikon. Paikko merkitään vinoviivalla (/) ruudun oikeassa yläkulmassa olevaan pieneen ruutuun. Ruudun pisteet merkitään vasta keilaajan suoritettua seuraavaan ruutuun kuuluvan ensimmäisen heiton, jonka kaatamien keilojen lukumäärä lisätään paikon antamaan kymmeneen pisteeseen.

Missi
Ellei keilaaja onnistu kahdella samaan ruutuun kuuluvalla heitolla kaatamaan kaikkia kymmentä keilaa, on hän tehnyt missin. Ensimmäisellä heitolla kaatuneiden keilojen lukumäärä merkitään ruudun vasemmassa ylälaidassa olevaan pikkuruutuun. Toisella heitolla kaatuneet keilat merkitään ruudun oikean yläkulman pieneen ruutuun. Mikäli keilaaja ei toisella heitollaan onnistu kaatamaan yhtään ensimmäisen heiton jälkeen pystyyn jääneistä keiloista, merkitään missimerkki (-) ruudun oikeassa yläkulmassa olevaan pikkuruutuun. Missiruudun pisteet merkitään välittömästi toisen heiton suorittamisen jälkeen.

Reikä
Reiäksi kutsutaan keilojen asentoa, kun kärkikeila (n:o 1) on kaatunut ja vähintään yksi keila on kaatunut kahden tai useamman pystyyn jääneen keilan välistä. Reikä merkitään (O) sen ruudun vasempaan pikkuruutuun, jossa reikä on tapahtunut. Ensimmäisellä heitolla kaatuneiden keilojen lukumäärä merkitään O-merkin sisään. Keilaajan saadessa toisella heitollaan reiästä paikon, se merkitään ja lasketaan kuten paikko. Jos paikkoyritys epäonnistuu, merkitään ja lasketaan tulos kuten missi.