Järjestötoiminta

Tulosta

Jäsenliitot


Jäsenliitot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia määrätyn alueen keilailua harrastavien yhdistysten yhteisenä järjestönä ja jotka sääntöjensä mukaan noudattavat liiton kilpailusääntöjä sekä muita jäsenille kuuluvia velvoitteita.

Jäsenyyshakemus on tehtävä kirjallisena ja siihen on liitettävä:

  • jäljennös jäseneksi pyrkivän yhdistyksen säännöistä,
  • ote yhdistysrekisteristä,
  • ilmoitus jäseneksi pyrkivään yhdistykseen kuuluvista keilailuseuroista ja luettelo niiden jäsenistä,
  • liittovaltuuston kokouksen vahvistama liittymismaksu ja kutakin rekisteröityvää keilaajaa kohti perittävä rekisteröintimaksu niiden henkilöiden osalta, jotka jäseneksi pyrkivän yhdistyksen alaisena haluavat osallistua liiton alaiseen keilailu-urheiluun Suomessa.

 

Jäsenliittojen tiedot