Järjestötoiminta

Tulosta

SUOMEN KEILAILULIITON MERKKI- JA PALKINTOSÄÄNNÖT 16.4.2019

(säännöt pdf-muodossa)

1 § Palkitakseen sellaisia henkilöitä, yhteisöjä tai yhdistyksiä, joiden panokset keilailun alalla ovat huomattavat, Suomen Keilailuliiton käytettävissä ovat seuraavat kunniamerkit ja kunnianosoitukset:

Hopeinen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki
Hopeinen kunniamitali nauhoineen
SKL:n kunnialevyke, hopea tai kulta
SKL:n viiri
Kunniajäsen
Kunniapuheenjohtaja

2 § Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 5 vuoden ajan toiminut

1) SKL:n liittovaltuuston tai liittohallituksen jäsenenä tai

2) SKL:n valiokunnan puheenjohtajana tai jäsenenä, tai muussa luottamustehtävässä, tai

3) vähintään 8 vuotta paikallisliiton ja/tai sen jäsenseuran puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä, valiokunnan puheenjohtajana tai muussa luottamustehtävässä

4) vähintään 8 vuotta SKL:n kouluttamana valmentajana

5) tai joka toimenpiteillään on erittäin tuntuvasti tukenut liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttanut koko maan keilailu-urheilun edistämisessä.

Edellä mainittuihin aikarajoituksiin voi Suomen Keilailuliiton liittohallitus myöntää poikkeuksia henkilön erittäin ansiokkaan keilailua edistäneen toiminnan johdosta.

3 § Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 8 vuoden ajan toiminut

1) SKL:n liittovaltuuston tai liittohallituksen jäsenenä tai

2) SKL:n valiokunnan puheenjohtajana tai jäsenenä, tai muussa luottamustehtävässä, tai

3) vähintään 10 vuotta paikallisliiton ja/tai sen jäsenseuran puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä, valiokunnan puheenjohtajana tai muussa luottamustehtävässä, tai

4) vähintään 10 vuotta SKL:n kouluttamana valmentajana

5) tai joka toimenpiteillään on erittäin tuntuvasti tukenut liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttanut koko maan keilailu-urheilun edistämisessä.

Lisäksi henkilön on täytynyt saada Suomen Keilailuliiton hopeinen ansiomerkki vähintään 5 vuotta aikaisemmin.

Edellä mainittuihin aikarajoituksiin voi Suomen Keilailuliiton liittohallitus myöntää poikkeuksia henkilön erittäin ansiokkaan keilailua edistäneen toiminnan johdosta.

4 § Suomen Keilailuliiton viiri voidaan myöntää:

a) jäsenliitolle sen täyttäessä vähintään 20 vuotta tai
b) keilailuseuralle sen täyttäessä vähintään 40 vuotta tai
c) henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti keilailun hyväksi.

5 § Hopeinen kunniamitali

Suomen Keilailuliiton hopeinen kunniamitali nauhoineen voidaan myöntää liittoon kuuluvalle tai sen ulkopuolella olevalle henkilölle, joka pitkäaikaisella toiminnallaan on kiitettävällä tavalla valvonut ja kehittänyt liiton pyrkimyksiä keilailun alalla.
Mikäli ehdotettu saaja on liiton jäsen, on anojana oltava jäsenliitto. Mikäli anojana on jokin muu taho, on anomukseen liitettävä jäsenliiton lausunto.
Kunniamitali voidaan myöntää myös ilman aikaisempia ansiomerkkejä.

6 § Kunnialevyke

Suomen Keilailuliiton kunnialevyke, joka käsittää hopeisen tai kultaisen mitalin asennettuna hopealevylle, voidaan myöntää jäsenliitolle tai ehdotuksesta erittäin ansioituneelle yhdistykselle tai yksityishenkilölle, joka erikoisesti ansaitsee sen erittäin kiitettävän, keilailua ja sen edistämistä tarkoittavan toimintansa vuoksi.

7 § Kunniajäsen

Suomen Keilailuliiton liittohallitus voi halutessaan kutsua Suomen Keilailuliiton kunniajäseneksi keilaajan, jonka ansiot vuosien saatossa ovat osoittautuneet suomalaisen keilailun kehittämisessä niin ansiokkaiksi ja pysyviksi, että hän liittohallituksen mielestä em. kunnian ansaitsee.
Kunniajäsen on vapaa vuosittaisesta rekisteröintimaksusta.

8 § Kunniapuheenjohtaja

Suomen Keilailuliiton liittovaltuusto voi halutessaan kutsua Suomen Keilailuliiton kunniapuheenjohtajaksi henkilön, jonka ansiot liittohallituksen puheenjohtajana vuosien saatossa ovat osoittautuneet suomalaisen keilailun kehittämisessä niin ansiokkaiksi ja pysyviksi, että hän liittovaltuuston mielestä em. kunnian ansaitsee.
Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
Kunniapuheenjohtaja on vapaa vuosittaisesta rekisteröintimaksusta ja hänet kutsutaan liittovaltuuston - ja liittokokouksiin, joissa hänellä on puhevalta.

9 § Edellä mainitut ansiomerkit ovat maksullisia. Maksun suuruuden määrittelee Suomen Keilailuliiton talousvaliokunta vuosittain. Maksu peritään ansiomerkin anojalta.

10 § Kaikkien edellä mainittujen kunnianosoitusten myöntämisestä päättää Suomen Keilailuliiton liittohallitus, paitsi kohdan 8 kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta. Kaikki kunnianosoitukset myönnetään hakemuksien nojalla, johon hakijan on lueteltava saajan ansiot ja toiminnan vuodet, jos ne ovat mainittu haetun kunnianosoituksen vaatimuksissa.

11 § Nämä säännöt astuvat voimaan 16.4.2019 ja korvaavat kaikki aikaisemmat Suomen Keilailuliiton merkki- ja palkintosäännöt.

Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 16.4.2019

Ansiomerkkien hinnat:

Hopeinen ansiomerkki 50 €
Kultainen ansiomerkki 85 €
Hopeinen kunniamitali 100 €
Hopeinen kunnialevyke 140 €
Hopeinen kunnialevyke kultamitalilla 160 €
Kultainen kunnialevyke 200 €
SKL:n viiri 100 €