Järjestötoiminta

Tulosta

Farmiseurasääntö

(säännöt ja sopimuskaavake)

Hyväksytty liittovaltuustossa 9.5.2015

Suomen Keilailuliittoon rekisteröidyt seurat voivat tehdä keskenään rekisteröityjä jäseniään koskevia farmisopimuksia jäljempänä kerrotuin ehdoin.

 1. Farmisopimuksella seuran jäsen voidaan siirtää edustamaan toista seuraa.
 2. Keilaajan rekisteröinyttä seuraa kutsutaan näissä säännöissä emäseuraksi ja siirron kohteena olevaa seuraa farmiseuraksi.
 3. Farmisopimus koskee yhtä keilaajaa. Kutakin keilaajaa saa koskea kerrallaan yksi farmisopimus.
 4. Farmisopimuksia voidaan tehdä ajalla 1.7. – 31.1.
 5. Farmisopimus on määräaikainen, sen voimassaolo päättyy kilpailukauden päättyessä (esim. kilpailukausi 2018 – 2019 = 1.7.2018 – 30.6.2019).
 6. Vuosittaisen farmisopimusmaksun määrittää SKL:n liittohallitus (50 € kaudella 2018–2019).
 7. Sopimus tehdään Suomen Keilailuliiton Farmisopimuslomakkeella, jonka yksi allekirjoitettu alkuperäiskappale toimitetaan SKL:n toimistoon osoitettuna kilpailuvaliokunnalle.
 8. Farmisopimus ja farmisopimusmaksu tulee hoitaa kuntoon viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä edustustapahtumaa farmiseurassa, kuitenkin viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä.
 9. Siirto farmiseuraan on ilmoitettava kirjallisesti (faksi, sähköposti, posti tms. kirjallinen ilmoitustapa) SKL:n toimistoon ennen edustustapahtuman alkua farmiseurassa.
 10. Siirto takaisin emäseuraan on ilmoitettava kirjallisesti (faksi, sähköposti, posti tms. kirjallinen ilmoitustapa) SKL:n toimistoon ennen edustustapahtuman alkua emäseurassa.
 11. Miesten, naisten, seniorien ja veteraanien valtakunnansarjat ovat eri sarjoja ja mikäli sopimuksessa niin sovitaan, koskee farmisopimus vain yhtä sarjaa.
 12. Keilaajan rekisteröityminen säilyy emäseurassa.
 13. SM-kilpailuissa ja henkilökohtaisissa kilpailuissa keilaaja edustaa emäseuraa, vaikka olisikin farmisopimuksen perusteella siirrettynä farmiseuraan pelaamaan joukkuepelejä.
 14. Jäsenliitot voivat halutessaan rajoittaa tai kieltää farmisopimuksen käyttöä omissa paikallissarjoissaan.

 

Farmisopimus

 

Emäseura     _________________________________________________________                   

Farmiseura    _________________________________________________________   

 

Sopimuksen kohteena oleva keilaaja: ______________________________________ 

-        jäsennumero ________ - ________ - _______

 Me ylle merkityt seurat teemme farmisopimuksen seuraavasti: 

Sopimus koskee rastilla merkittyjä kilpailuja:                   __________________valtakunnansarjoja

                                                                                         __________________paikallissarjoja

                                                                                         __________________muita joukkuepelejä

 

Sopimuksen voimassaoloaikana noudatamme Suomen Keilailuliiton voimassa olevia farmiseurasääntöjä.
Vuosittaisen sopimusmaksun SKL:lle maksaa farmiseura SKL:n pankkitilille FI51 1028 3000 3054 82 vähintään 14 vrk ennen ensimmäistä siirtoa, kuitenkin viimeistään 31.1. mennessä.

 

Tämä sopimus on voimassa kilpailukauden   ________ - ________. Sopimus raukeaa, jos se Farmiseurasääntöjen mukaan ei voi olla voimassa.

Suomen Keilailuliitolle lähetettävän sopimuskappaleen liitteenä tulee olla pöytäkirjajäljennös molempien seurojen farmiseurapäätöksestä tai oikeaksi todistetut pöytäkirjaotteet.
Tätä sopimusta on laadittu kolme samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopimuspuolille ja yksi toimitettavaksi Suomen Keilailuliitolle ja osoitettuna Kilpailuvaliokunnalle. Mikäli sopimus koskee paikallissarjoja, on myös paikallisliitolle toimitettava sopimusjäljennös.

 

________________________                             ______________________

Paikkakunta                                                       Päiväys

 

________________________    ______________________     ______________________                               

Emäseuran allekirjoitus              Farmiseuran allekirjoitus            Pelaajan allekirjoitus