Järjestötoiminta

Tulosta

Edustuskelpoisuus

(Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.3.2019)
Säännöt PDF muodossa
1§ Suomen Keilailuliittoon rekisteröitynyt henkilö saa edustaa kerrallaan ainoastaan yhtä liittoon kuuluvaa seuraa.

2§ Henkilö, joka on rekisteröitynyt liittoon jäsenseuran välityksellä, saa siirtyä edustamaan uutta seuraa ainoastaan tässä säännössä osoitetulla tavalla.

3§ Uutta seuraa saa siirtyä edustamaan pääsääntöisesti ainoastaan pelikauden vaihtuessa. Siirtyjän on ilmoitettava siirtymisaikeistaan seuralleen ennen toukokuun 31. päivää. Seuran on täytettävä liittohallituksen vahvistamalla lomakkeella ilmoitus siitä, että siirtymisaikeesta on ilmoitettu. Samalla on lomakkeeseen merkittävä, onko siirtyjä vapaa heti edustamaan uutta seuraa vai onko hänellä entistä seuraansa kohden täyttämättömiä velvoitteita.
Vastaanottavan seuran on täytettävä siirtymislomakkeen ao. kohta ja jätettävälomake sen jäsenliiton hallitukselle, johon vastaanottava seura kuuluu.
Siirtyjä on kelpoinen edustamaan uutta seuraansa heti kauden alkaessa, jos entinen seura on ilmoittanut hänet vapaaksi. Jos entinen seura on ilmoittanut siirtyjällä olevan täyttämättömiä velvoitteita tai voimassa olevan pelaajasopimuksen, on siirtyjä edustuskelpoinen vasta kun velvoitteet on täytetty tai pelaajasopimuksen sitoumus rauennut.

4 § Siirtyminen on sallittu kauden aikana, jos jäsen muuttaa pysyvästi asumaan toiselle paikkakunnalle, jonka alueella olevat keilaajat yleensä kuuluvat eri jäsenliittoon kuin keilaajat entisellä asuinpaikkakunnalla.

5 § Siirtyminen on sallittu kauden aikana, jos työpaikkaseuraan kuuluva jäsen vaihtaa työpaikkaa ja jos jäsen siirtyy työpaikkaan, jossa on työpaikkaseura.

6 § Siirtyminen on sallittu kauden aikana jäsenliiton hyväksymästä vastaanottoseurasta toiseen saman jäsenliiton alaiseen seuraan. Tämä koskee myös ensilisenssikeilaajia.

7 § Pelaaja voi pyytää seurasiirtoa toiseen valtakunnansarjaa pelaavaan seuraan kauden alussa siirtoikkunan ajan (1.7-31.1). Siirto on maksuton syyskuun loppuun asti, jonka jälkeen tammikuun lopulle asti seurasiirrosta on maksettava 100 euron siirtomaksu Suomen Keilailuliitolle. Helmi-kuun alusta kauden loppuun asti seurasiirrot valtakunnansarjoissa on kielletty.

8 § 4., 5., 6. ja 7. §:ssä mainituissa tapauksissa on käytettävä siirtolomaketta 3. §:ssä osoitetulla tavalla lukuun ottamatta ajankohtamääräystä. 

9 § Eri sarjapelimuotoja varten voidaan vahvistaa sääntöjä, jotka kieltävät uuden seuran edustamisen silloin, kun siirtyminen tapahtuu 4., 5., 6. ja 7. §:n perusteella. Säännöt vahvistaa ko. sarjan järjestämisestä vastaava elin (SKL, sen jäsenliitto tms.).

10 § Edustuskelpoisuutta koskevat erimielisyydet entisen ja uuden seuran välillä ratkaisee SKL:n jäsen-liiton hallitus, jos siirtyminen tapahtuu saman jäsenliiton seurasta toiseen.
Jos siirtyminen tapahtuu eri jäsenliiton seurasta, ratkaisee erimielisyydet SKL:n liittohallitus tai sen asettama valiokunta.

11 § Suomen Keilailuliiton liittohallitus voi sallia seuran vaihdon kauden aikana muissakin kuin 4., 5., 6. ja 7. §:ssä mainituissa tapauksissa, jos siihen on erittäin painavia syitä.
12 § Nämä säännöt vahvistaa SKL:n liittohallitus ja ne ovat voimassa heinäkuun 1. päivästä 2017 lukien.