Järjestötoiminta

Tulosta

SM-säännöt 7.6.2018 alkaen

(säännöt muutoksineen pdf muodossa)

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

(Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.6.2018) 

1.   Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä kilpailtavista joukkuemestaruuksista järjestetään vuosittain seuraavasti: 

1.1 Miesten (tasot A ja B) SM-kilpailut (min. ratamäärä 16)

Osallistumisoikeus kaikilla SKL:n jäsenliittojen rekisteröimillä mieskeilaajilla.

Taso A: M-, ja A-luokkalaiset

Taso B: B-, C- ja D-luokkalaiset

B-C-D -luokan pelaaja voi osallistua vaihtoehtoisesti A-tason kilpailuun.

1.2 Naisten SM-kilpailut (tasot A ja B) (min. ratamäärä 8)

Osallistumisoikeus kaikilla SKL:n jäsenliittojen rekisteröimillä naiskeilaajilla.

Taso A: M-, A-, ja B-luokkalaiset

Taso B: C- ja D-luokkalaiset

C-D -luokan pelaaja voi osallistua vaihtoehtoisesti A-tason kilpailuun.

1.3 Seniorien SM-kilpailut (min. ratamäärä 8)

Osallistumisoikeus SKL:n jäsenliittojen rekisteröimillä keilaajilla, jotka kilpailuvuonna täyttävät vähintään 50 vuotta.

1.4 Veteraanien SM-kilpailut (min. ratamäärä 12 kpl)

Osallistumisoikeus SKL:n jäsenliittojen rekisteröimillä keilaajilla, jotka kilpailuvuonna täyttävät vähintään 60 vuotta.

1.5 Nuorten ja junioreiden SM-kilpailut (min. ratamäärä 6)

Osallistumisoikeus SKL:n jäsenliittojen rekisteröimillä keilaajilla, jotka täyttävät kilpailuvuonna seuraavat ikäehdot:

Nuorten sarjassa pelaaja ei saa olla täyttänyt 23 vuotta tammikuun 1. päivänä kilpailuvuonna.

Juniorien sarjassa ikä saa 31.8. olla enintään 18 vuotta. (Samana vuonna voi 1.9. tai sen jälkeen täyttää 19 vuotta menettämättä osallistumisoikeuttaan.)

Molemmissa ikäryhmissä kilpaillaan erikseen tyttöjen ja poikien sarjoissa kuitenkin siten, että poikien parikilpailun toinen jäsen voi olla naispuolinen, joka ei osallistu tyttöjen parikilpailuun.

Lisäksi ratkaistaan ns. ikäkausimestaruudet sarjoissa ko. vuonna 1.9. ja jälkeen enintään 16 vuotta sekä enintään 14 vuotta täyttäneille keilaajille.

1.6 Joukkuekilpailut

SM-joukkuekilpailut käydään kaikkien em. kilpailujen yhteydessä, kuten niissä on erikseen ilmoitettu erillissäännöissä. Samasta seurasta olevien pelaajien muodostaman joukkueen on keilattava yhtäaikaisesti.

1.7 SM-voiton antaman osallistumisoikeuden siirtyminen

Jos sijoittuminen SM-kisassa tuottaa edustusoikeuden johonkin kisaan, ja jokin syy (edustamiskaranteeni, sairastuminen jne.) estää tällaisen osallistumisen, annetaan osallistumisoikeus sijoituksen perusteella seuraavalle, joka on vapaa osallistumaan.

1.8 SM-kilpailuissa ei saa osallistua lisäkisaan SM-kilpailusuorituksella. Sen sijaan sivukisoja voidaan järjestää paikkakuntalaisille ja muille mahdollisuuksien mukaan. 

2. Suomen mestari

Miesten ja naisten A-SM-kilpailut voittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä Suomen mestari.

Samoin kaksi- ja nelimiesjoukkueesta käytetään nimitystä Suomen mestari.

Muiden SM-kilpailujen voittajista käytetään kyseisen kilpailun mukaista etuliitettä. 

3. SM-kilpailujen ajankohta 

Miesten ja naisten SM-kilpailut käsittävät vuosittain keväällä järjestettävän alkukilpailun ja touko-kesäkuun aikana järjestettävän loppukilpailun.

Seniorien SM-kilpailut keilataan tammi-helmikuussa, veteraanien SM-kilpailut helmimaaliskuussa, nuorten ja juniorien SM-kilpailut maalis-huhtikuussa.

4.  SM-kilpailujen anominen

Paikallisliittojen on anottava SM-kilpailujen järjestämisoikeutta SKL:n liittohallitukselta tätä tarkoitusta varten tehdyllä kaavakkeella viimeistään kaksi vuotta ennen kilpailuja olevan maaliskuun 15. päivään mennessä.

Anomuksesta tulee ilmetä järjestettäväksi halutun SM-kilpailun lisäksi kilpailuaika, ja halli ratatietoineen sekä esitettävä myös alustava budjetti ja muut mahdollisesti tarkentavat seikat.

Paikallisliittoja pyydetään huomioimaan juhlavuosien tms. vuoksi mahdollisesti anottavaksi aikomansa kilpailut informoimalla liittohallitusta riittävän ajoissa.

Liittohallituksen päätettyä SM-kilpailujen järjestäjistä, on näiden tehtävä liittohallitukselle esitys kilpailujen järjestelyistä ja selvitys kilpailukutsun tekstistä kilpailuja edeltävän lokakuun 1. päivään mennessä.

Kilpailujen järjestelyistä tehtävästä esityksestä tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

– kilpailumaksu ja sen muodostumiseen vaikuttavat tekijät yksityiskohtaisesti eriteltynä

– esitys palkinnoista (vähintään SKL:ltä saatavan palkintotaulukon suuruiset) ja niiden jakoperusteista

Liittohallituksen päätös esityksestä annetaan saman vuoden loppuun mennessä.

 Järjestäjän on ilmoitettava SKL:n toimistoon kilpailujen alku- ja loppukilpailujen päivämäärät viimeistään kilpailuja edeltävän huhtikuun 30. päivään mennessä.

 5. Kilpailuista ilmoittaminen 

Kilpailun järjestäjän tulee ilmoittaa kustannuksellaan kilpailuista viimeistään noin kaksi kuukautta ennen kilpailujen alkua Keilaaja -lehdessä sekä jäsenliitoille ja keilahalleille jaettavilla julisteilla, joko paperisessa tai sähköisessä muodossa. 

6. Ilmoittautuminen SM-kilpailuihin

SM-kilpailuihin ilmoittautumisen tulee tapahtua kirjallisesti/sähköisesti. Kilpailunjärjestäjä ilmoittaa ajankohdan, jonka jälkeen kilpailuihin voi ilmoittautua.

Ilmoittautuminen käsittää tiedon osallistujien kokonaismäärästä ja joukkueiden lukumäärästä.

Mikäli kilpailija peruuttaa ilmoittautumisensa lähempänä kuin kaksi viikkoa ennen varattua vuoroa, on kilpailun järjestäjä oikeutettu perimään kilpailumaksun kilpailijalta, jollei kyseistä vuoroa saada myytyä toiselle pelaajalle. Ryhmävarauksissa ilmoittaja vastaa peruutuksiin liittyvistä maksuista.

Joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava kilpailukansliaan tai vastaavaan viimeistään 24 tuntia ennen kilpailuerän alkua.

7. Palkinnot 

Suomen mestaruuden voittaneille keilaajille annetaan SKL:n kultamitali, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille vastaavasti hopea- ja pronssimitali. Mitalit kustantaa Suomen Keilailuliitto ry.

SM-kilpailujen alkukilpailujen, loppukilpailujen ja joukkuekilpailujen parhaat palkitaan perustein, jotka määritetään kohdan 4. mukaan.

SM-kilpailujen alkukilpailussa sijoittuminen otetaan huomioon valtakunnan suurmestaruuksissa, joten ns. merkintäsijoituksella saattaa tätä kautta olla kilpailijalle merkitystä.

Muutoin ei ns. merkintäsijoituksia tarvitse ottaa mitenkään huomioon.

Vakiintuneen tavan mukaisesti ainakin naisten ja miesten SM-kilpailuissa on tapana jakaa nk. vuosipalkinto niille pelaajille, jotka ovat osallistuneet keskeytyksettä 20, 30 jne. kertaa ko. SM-kilpailuun (samasta vuosimäärästä voi palkinnon saada vain kerran). Kilpailunjärjestäjä hankkii vuosipalkinnot Suomen Keilailuliitolta. 

8. Kustannukset

Alkukilpailun kustannuksista vastaavat osanottajat itse.  Loppukilpailuun selviytyneiden ratamaksut maksaa järjestäjä.  

9. Kilpailujen järjestäjiä koskevia määräyksiä 

9.1 Kilpailun johtaminen

Kilpailuja varten on nimettävä johtaja, joka vastaa kilpailujen yleisjärjestelyistä ja niiden asianmukaisesta läpiviennistä.

Kutakin erää varten on nimettävä kilpailunjohtajalle asetettavat vaatimukset täyttävä henkilö, josta käytetään nimitystä kilpailunjohtaja, jolla on asianmukainen tunnus ja joka johtaa käynnissä olevaa kilpailutapahtumaa SKL:n kilpailusääntöjen mukaisin

kilpailunjohtajan valtuuksin.  Kilpailunjohtajalle voidaan määrätä tarpeen mukaan apuvalvojia.

Kilpailuja varten on nimettävä etukäteen 3-jäseninen jury, jonka yhden jäsenen on oltava SKL:stä.  Puheenjohtajan ja toisen jäsenen kutsuu tehtävään järjestäjä. 

9.2 Tarkastukset

Radanhoitoöljyn profiili on oltava näkyvillä hallissa koko kisojen ajan (mikäli radanhoitokone sen mahdollistaa). Se on myös julkaistava Internetissä vähintään kahta viikkoa ennen kilpailujen alkua. Kilpailukeilojen tulee olla asianmukaiset, eikä niiden kunto saa kilpailun aikana oleellisesti muuttua. Kilpailunjohtaja voi tarkistuttaa keilaajien palloja pistokokein välittömästi pelin jälkeen. Pelaajan kaikki pelialueelle viemät pallot tulkitaan pelipalloiksi riippumatta siitä keilataanko niillä vai ei. Laittoman pallon sekä muiden laittomien kilpailuvälineiden löytymisestä pelialueelta seuraa välittömästi kilpailutuloksen hylkääminen sekä muut SKL:n kilpailusääntöjen mukaiset rangaistustoimenpiteet.  

9.3 Radoittelu alkukilpailuerissä

Radoittelu on suoritettava siten, että rataparilla keilaa vähintään 75 % pelitavan mukaisesta pelaajamäärästä.  Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä asettaa täytepelaajat (tai valvoo, että rataparilla keilataan jokseenkin samalla nopeudella kuin muilla radoilla).

Käytettävien ratojen lukumäärä vajaissa erissä on oltava minimissään alkukilpailun pelattavien sarjojen lukumäärä ja maksimissaan ensimmäisessä sarjassa käytettävien ratojen lukumäärä.

9.4 Finaalista poisjäänti ja keskeyttäminen

Finaalista poisjäävän henkilön tilalle järjestäjä määrää täytepelaajan.

Jos pelaaja round-robin -tilanteessa joutuu keskeyttämään, hänen tilalleen tulee täytepelaaja.  Täytepelaajaa vastaan otteleva keilaaja saa 30 pistettä bonusta, riippumatta ottelun lopputuloksesta. Keskeyttäneen pelaajan aikaisemmille otteluvastustajille korjataan bonusmääräksi 30 p. ottelutuloksesta riippumatta.  Korjaus tehdään välittömästi keskeytyksen tapahduttua.

9.5 Loppukilpailut

Loppukilpailut suoritetaan, kuten erillisissä säännöissä on määrätty. Kilpailun järjestäjä lähettää finalisteille kutsun finaaliin välittömästi alkukilpailun päätyttyä.

Loppukilpailun alussa pelaajilla on 10 minuutin lämmittelyaika aloitusrataparilla.

Kaikissa loppukilpailuissa, joissa pelataan jokainen jokaista (round-robin) vastaan, on suoritettava ns. tekninen arvonta siten, että saman seuran pelaajat kohtaavat toisensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (round-robin pelikaaviot liitteenä)

Jokainen jokaista vastaan peleistä alkaen finaali keilataan seuraavasti:

Ottelut pelataan amerikkalaisella pelitavalla. Arvontakaavion mukaisesti vasemmanpuoleiselle radalle arvottu pelaaja aloittaa riippumatta tuloksesta.

Keilataan jokainen jokaista vastaan yksi sarja amerikkalaisittain (bonukset 15/30).

Mikäli round robin vaiheen jälkeen on tasapelitilanne 1. ja 2. tai 3. ja 4. sijoittuneen pelaajan kesken, suoritetaan yhden sarjan uusinta. Jos tasapisteissä on useampia keilaajia, suoritetaan kaikkien kesken yhden sarjan uusinta. Mikäli uusintasarjassa tulee tasapeli, se ratkaistaan 9. ja 10. ruudun uusinnalla. Pelijärjestys uusinnoissa määrätään arvalla.  (ks. myös liite SM-kilpailujen tasapelitilanteet)

 Kolme parasta jatkaa seuraavasti:

3. vastaan 2. kaksi sarjaa match play-pelitavalla.

Aloitusvuoron määrää (valitsee) paremman tuloksen omaava keilaaja.

Aloittaja pelaa yhden ruudun vasemmanpuoleisella radalla, jonka jälkeen vastustaja pelaa kaksi ruutua alkaen oikeanpuoleiselta radalta, jonka jälkeen jatketaan vuorotellen kaksi ruutua kerrallaan molemmat sarjat. Sama pelaaja aloittaa molemmat sarjat.

Finaaliin selviytyy keilaaja, jonka kahden sarjan yhteistulos on parempi. Tasatilanteessa suoritetaan kahden (9. ja 10.) ruudun uusintoja, kunnes paremmuus on selvillä.

Varsinainen finaali pelataan kuten semifinaali.

Suoraan finaaliin päässyt keilaaja saa määrätä (valita) aloitusvuoron.

Finaalipaikan varmistanut keilaaja saa alkaa lämmitellä etukäteen nimetyllä rataparilla.

Mahdollisissa pudotuspelien uusintatilanteissa pelijärjestyksen määrää korkeammin sijoittunut pelaaja. 

9.6 Tulosluettelo

Täydellinen tulosluettelo on julkaistava Internetissä kilpailujen päätyttyä. 

9.7 Muut määräykset

SM-kilpailuissa tulee noudattaa näiden määräysten lisäksi SM-kilpailusääntöjä, SKL:n kilpailusääntöjä sekä muita liittohallituksen mahdollisesti vahvistamia SM-ohjeita.

10. Kilpailijaa koskevia määräyksiä

Kilpailijan tulee olla kilpailupaikalla vähintään 30 min ennen erän alkua.
Ennen finaalipelejä on järjestäjä oikeutettu tarkastamaan pallot etukäteen kaikissa SM - kilpailujen finaaleissa. Joukkueiden tulee esiintyä sääntöjen mukaisesti yhdenmukaisiin peliasuihin pukeutuneina. Yhdenmukaisella peliasulla viitataan pelipaitaan. (Kilpailusäännöt kohta 7.1) Säännön rikkomisesta kilpailunjohtajalla on oikeus määrätä pelimaksun suuruinen sakko. Sakko tulee maksaa ennen kuin SM-kilpailujen alkukilpailu on loppunut, jotta tulos hyväksytään.

Keilaaminen kilpailuhallissa on kielletty saman vuorokauden aikana (00:00 jälkeen) ennen omaa kilpailusuoritusta.

11. Televisiointi

Kuvaukseen oikeuttavan sopimuksen televisioinnista tekee SKL asianomaisen televisiointiyrityksen kanssa.  Rataparilla, jossa finaali keilataan, on toisen puomin mainospaikka oltava SKL:n käytössä finaalin aikana.

12. Kilpailujen tiedottaminen

Kilpailujen järjestäjän on pidettävä kilpailupaikalla tulostaulua, joka on saatettava ajan tasalle päivittäin välittömästi tulosten tultua tarkastetuksi.

Loppukilpailun aikana järjestäjän on pidettävä huoli siitä, että tulokset ja kilpailutilanne tiedotetaan välittömästi kilpailijoille ja katsojille.

Kilpailujen järjestäjän pitää huolehtia siitä, että kilpailujen tulokset ja tapahtumat tiedotetaan yhteistyössä SKL:n tiedottajan kanssa joukkoviestintävälineille mahdollisimman hyvin. Kysymykseen tulevat ainakin paikalliset ja valtakunnalliset lehdet, Suomen Tietotoimisto (STT), Teksti-TV, paikallisradiot ja valtakunnalliset radiokanavat sekä TV:n urheilulähetykset. Näihin määräyksiin liittyy kohdan 1. mukaisten eri SM-kilpailujen säännöt.

1. MIESTEN SM-KILPAILUT 

Kilpailuissa noudatetaan SKL:n Suomen Mestaruuskilpailujen sääntöjä sekä voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Kilpailusarjat

Taso A: M- ja A-luokkalaiset

Taso B: B-, C- ja D-luokkalaiset

B-C-D -luokan pelaaja voi osallistua vaihtoehtoisesti A-tason kilpailuun.

Alkukilpailu

Henkilökohtainen kahdeksan sarjaa, amerikkalainen pelitapa ilman tasoituksia.

B-, C- ja D-luokan pelaajien on ilmoitettava ennen pelin alkua kumman tason kilpailuun osallistuu.

Alkukilpailun perusteella ratkaistaan joukkuemestaruudet 2 x 8 sarjaa, 4 x 8 sarjaa. Joukkuekilpailuissa molemmat tasot pelaavat samassa ryhmässä.

Joukkueen voi muodostaa vain jo aiemmin muodostetuista pareista. Esimerkiksi jos viisi pelaajaa seurasta osallistuu SM-kilpailun pelierään, vain neljä voi kuulua pareihin ja samat neljä muodostavat myös joukkueen.

Rataparin vaihto sarjoittain. Kilpailussa on käytettävä vähintään neljää rataparia.

Ennen jokaista kilpailuerää on tehtävä täydellinen radanhoito.

Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua.

Loppukilpailu, taso A     

Loppukilpailuun pääsee Rankingkiertueen osakilpailujen yhteispisteiden perusteella 8 parasta miestä sekä 40 parasta keilaajaa SM-alkukilpailun perusteella, yhteensä 48 keilaajaa. Kaikkien loppukilpailijoiden on osallistuttava alkukilpailuun.

Loppukilpailun radoittelussa rankingin kautta loppukilpailuun edenneet sijoitetaan sijoille yhdestä eteenpäin.

Lämmittelyaika loppukilpailun alussa on 10 minuuttia.

– 48 kilpailijaa pelaa kahdeksan sarjaa amerikkalaisittain aloittaen nollilta.

Rataparin vaihto sarjoittain, kolme pelaajaa samalla rataparilla.

Alle 24 -rataisissa halleissa pelataan kahdessa erässä (sijat 25.– 48. ensiksi).

Erien välissä suoritetaan ratahoito.

– 24 parasta jatkaa ratahoidon jälkeen kahdeksan sarjaa amerikkalaisittain.

Lämmittelyaika on 10 minuuttia.

Rataparin vaihto sarjoittain, kolme pelaajaa samalla rataparilla

– 12 parasta jatkaa ratahoidon jälkeen sarjan jokainen jokaista vastaan amerikkalaisittain bonuksin, voitosta 30 pistettä ja tasapelistä 15 pistettä. Ensimmäisen sarjan alussa kaikilla on lämmittelyaika 10 minuuttia, tauon jälkeen lämmittelyaika on 10 minuuttia.

Mikäli round robin jakautuu kahdelle eri päivälle, on ennen molempia osia tehtävä ratahoito.

Jos round robin pelataan yhtenä päivänä, ratahoitoa ei tehdä.

– Pisteet seuraavat mukana pudotuspelien alkuun saakka.

– Tämän jälkeen on selvillä kolme parasta pelaajaa, jotka jatkavat nollilta peliä Suomen mestaruudesta seuraavasti:

Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito.

Semifinaali, kolmas vastaan toinen, kaksi sarjaa amerikkalaisittain.

Ensimmäisen sarjan alussa lämmittelyaika on 10 minuuttia kaikilla kolmella pelaajalla.

Semifinaalin voittaja vastaan ensimmäinen kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäiseksi sijoitettu pelaaja saa lämmitellä semifinaalin aikana kilpailun järjestäjän määräämällä rataparilla. Finaalirataparilla pelaajilla lämmittelyaika on viisi minuuttia

Paremman yhteistuloksen saanut on Suomen mestari.

Loppukilpailu, taso B

Loppukilpailuun pääsee alkukilpailun 40 parasta keilaajaa.

Lämmittelyaika on 10 minuuttia.

– 40 kilpailijaa pelaa kahdeksan sarjaa amerikkalaisittain aloittaen nollilta.

Rataparin vaihto sarjoittain, 20 rataisessa tai sitä suuremmassa hallissa neljä pelaajaa samalla rataparilla ja 16 rataisessa hallissa 5 pelaajaa samalla rataparilla.

– 8 parasta jatkaa ratahoidon jälkeen sarjan jokainen jokaista vastaan

amerikkalaisittain bonuksin, voitosta 30 pistettä ja tasapelistä 15 pistettä. Ensimmäisen sarjan alussa kaikilla on lämmittelyaika 10 minuuttia.

– Pisteet seuraavat mukana aina pudotuspelien alkuun saakka.

– Tämän jälkeen on selvillä kolme parasta pelaajaa, jotka jatkavat nollilta peliä Suomen mestaruudesta seuraavasti:

Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito.

Semifinaali, kolmas vastaan toinen, kaksi sarjaa amerikkalaisittain.

Ensimmäisen sarjan alussa lämmittelyaika on 10 minuuttia kaikilla kolmella pelaajalla.

Semifinaalin voittaja vastaan ensimmäinen kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäiseksi sijoitettu pelaaja saa lämmitellä semifinaalin aikana kilpailun järjestäjän määräämällä

rataparilla. Finaalirataparilla pelaajilla lämmittelyaika on viisi minuuttia

Paremman yhteistuloksen saanut on Suomen B-mestari.

2.       NAISTEN SM-KILPAILUT

Kilpailuissa noudatetaan SKL:n Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjä sekä voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Kilpailusarjat

Taso A: M-, A- ja B-luokkalaiset

Taso B: C- ja D-luokkalaiset

Alkukilpailu

Henkilökohtainen kahdeksan sarjaa, amerikkalainen pelitapa ilman tasoituksia.

C- ja D-luokan pelaajien on ilmoitettava ennen pelin alkua kumman tason kilpailuun osallistuu.

Alkukilpailun perusteella ratkaistaan joukkuemestaruudet 2 x 8 sarjaa, 4 x 8 sarjaa.

Joukkueen voi muodostaa vain jo aiemmin muodostetuista pareista. Esimerkiksi jos viisi pelaajaa seurasta osallistuu SM-kilpailun pelierään, vain neljä voi kuulua pareihin ja samat neljä muodostavat myös joukkueen.

Rataparin vaihto sarjoittain.

Ennen jokaista kilpailuerää on tehtävä täydellinen radanhoito.

Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua.

Joukkuekilpailuissa molemmat tasot pelaavat samassa ryhmässä.

Loppukilpailut, tasot A ja B

Loppukilpailuun pääsee molemmilta tasoilta alkukilpailun 16 parasta keilaajaa.

Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua.

– 16 kilpailijaa keilaa kahdeksan sarjaa amerikkalaisittain aloittaen nollilta.

Rataparin vaihto sarjoittain, neljä pelaajaa rataparilla.

– Kahdeksan parasta jatkaa ratahoidon jälkeen sarjan jokainen jokaista vastaanamerikkalaisittain bonuksin, voitosta 30 pistettä ja tasapelistä 15 pistettä. Ensimmäisen sarjan alussa kaikilla on lämmittelyaika 10 minuuttia.

– Pisteet seuraavat mukana aina pudotuspelien alkuun saakka.

– Tämän jälkeen on selvillä kolme parasta keilaajaa, jotka jatkavat nollilta peliä Suomen mestaruudesta (tai naisten Suomen B-mestaruudesta) seuraavasti:

Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito.

Semifinaali, kolmas vastaan toinen, kaksi sarjaa amerikkalaisittain.

Ensimmäisen sarjan alussa lämmittelyaika on 10 minuuttia kaikilla kolmella pelaajalla.

Semifinaalin voittaja vastaan ensimmäinen kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäiseksi sijoitettu pelaaja saa lämmitellä semifinaalin aikana kilpailun järjestäjän määräämällä rataparilla. Finaalirataparilla pelaajilla lämmittelyaika on viisi minuuttia.

Paremman yhteistuloksen saanut on naisten Suomen mestari.

 

3.       NUORTEN JA JUNIOREIDEN SM-KILPAILUT 

Kilpailuissa noudatetaan SKL:n Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjä sekä voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Kilpailusarjat

Kilpailusarjat erikseen tytöille ja pojille: -nuoret, -juniorit, -ikäkausisarjat (kaksi kpl)

Ikäkausipelaaja voi selvitä juniorien loppukilpailuun, mikäli hänen tuloksensa sitä edellyttää

Ikäkausisarjoissa ei jaeta SM-mitaleja.

Ikäkausimestaruudet ratkaistaan alkukilpailun perusteella.

Alkukilpailu

Henkilökohtainen kahdeksan sarjaa, amerikkalainen pelitapa ilman tasoituksia.

Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua.

Rataparin vaihto sarjoittain.

Ennen jokaista kilpailuerää on tehtävä täydellinen radanhoito.

Alkukilpailun yhteydessä ratkaistaan tyttöjen ja poikien parimestaruudet (2 x8). Poikien parikilpailun toinen jäsen voi olla naispuolinen, joka ei osallistu tyttöjen parikilpailuun.

Parikilpailussa nuoret ja juniorit pelaavat samassa ryhmässä.  Ikäkausisarjalaiset voivat osallistua parikilpailuun (myös yhdessä nuorten tai juniorien kanssa).

 

Loppukilpailu

Nuorten ja junioreiden loppukilpailuun pääsee molempien sarjojen alkukilpailun 16 parasta

poikaa ja kahdeksan parasta tyttöä. Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua.

– Keilataan kahdeksan sarjaa amerikkalaisittain aloittaen nollilta, kaksi tai kolme pelaajaa samalla radalla, hallin koosta riippuen. Rataparin vaihto sarjoittain.

– Kuusi parasta jatkaa ratahoidon jälkeen sarjan jokainen jokaista vastaan amerikkalaisittain bonuksin, voitosta 30 pistettä ja tasapelistä 15 pistettä. Ensimmäisen sarjan alussa kaikilla on lämmittelyaika 10 minuuttia.

– Pisteet seuraavat mukana aina pudotuspelien alkuun saakka.

Jos hallissa on vähemmän kuin 12 rataa, voi samalla rataparilla olla esim. poikapari ja tyttöpari.

– Tämän jälkeen on selvillä kolme parasta keilaajaa, jotka jatkavat nollilta peliä nuorten (tyttöjen tai poikien) Suomen mestaruudesta tai junioreiden (tyttöjen tai poikien) Suomen mestaruudesta seuraavasti:

Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito.

Semifinaali, kolmas vastaan toinen, kaksi sarjaa amerikkalaisittain.

Ensimmäisen sarjan alussa lämmittelyaika on 10 minuuttia kaikilla kolmella pelaajalla.

Semifinaalin voittaja vastaan ensimmäinen kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäiseksi sijoitettu pelaaja saa lämmitellä semifinaalin aikana kilpailun järjestäjän määräämällä rataparilla. Finaalirataparilla pelaajilla lämmittelyaika on viisi minuuttia

Paremman yhteistuloksen saanut on Suomen mestari. 

4.       SENIORIEN SM - KILPAILUT

Kilpailuissa noudatetaan SKL:n Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjä sekä voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Kilpailusarjat erikseen miehille ja naisille.

Alkukilpailu

Henkilökohtainen kahdeksan sarjaa, amerikkalainen pelitapa ilman tasoituksia.

Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua. Rataparin vaihto sarjoittain. Ennen jokaista kilpailuerää on tehtävä täydellinen radanhoito.

Kilpailun yhteydessä ratkaistaan pari- (2 x 8) ja joukkuemestaruudet (4 x 8), miehille ja naisille erikseen.

Joukkueen voi muodostaa vain jo aiemmin muodostetuista pareista. Esimerkiksi jos viisi pelaajaa seurasta osallistuu SM-kilpailun pelierään, vain neljä voi kuulua pareihin ja samat neljä muodostavat myös joukkueen.

 

Loppukilpailu

Miehet: Loppukilpailuun pääsee alkukilpailun 24 parasta. Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua.

– 24 kilpailijaa pelaa kahdeksan sarjaa amerikkalaisittain aloittaen nollilta, kaksi tai kolme pelaajaa samalla radalla, hallin koosta riippuen.

Rataparin vaihto sarjoittain.

– Kahdeksan parasta jatkaa ratahoidon jälkeen sarjan jokainen jokaista vastaanamerikkalaisittain bonuksin, voitosta 30 pistettä ja tasapelistä 15 pistettä. Ensimmäisen sarjan alussa kaikilla on lämmittelyaika 10 minuuttia.

– Pisteet seuraavat mukana pudotuspelien alkuun saakka.

– Tämän jälkeen on selvillä kolme parasta keilaajaa, jotka jatkavat nollilta peliä Suomen mestaruudesta seuraavasti:

Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito.

Semifinaali, kolmas vastaan toinen, kaksi sarjaa amerikkalaisittain.

Ensimmäisen sarjan alussa lämmittelyaika on 10 minuuttia kaikilla kolmella pelaajalla.

Semifinaalin voittaja vastaan ensimmäinen kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäiseksi sijoitettu pelaaja saa lämmitellä semifinaalin aikana kilpailun järjestäjän määräämällä rataparilla. Finaalirataparilla pelaajilla lämmittelyaika on viisi minuuttia.

Paremman yhteistuloksen saanut on miesseniorien Suomen mestari.

Naiset: Loppukilpailuun pääsee alkukilpailun kahdeksan parasta. Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua.

– Nämä kahdeksan keilaajaa pelaavat ratahoidon jälkeen sarjan jokainen jokaista vastaan amerikkalaisittain bonuksin, voitosta 30 pistettä ja tasapelistä 15 pistettä.

Ensimmäisen sarjan alussa kaikilla on lämmittelyaika 10 minuuttia.

– Pisteet seuraavat mukana aina pudotuspelien alkuun saakka.

– Tämän jälkeen on selvillä kolme parasta keilaajaa, jotka jatkavat nollilta peliä Suomen mestaruudesta seuraavasti:

Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito.

Semifinaali, kolmas vastaan toinen, kaksi sarjaa amerikkalaisittain.

Ensimmäisen sarjan alussa lämmittelyaika on 10 minuuttia kaikilla kolmella pelaajalla.

Semifinaalin voittaja vastaan ensimmäinen kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäiseksi sijoitettu pelaaja saa lämmitellä semifinaalin aikana kilpailun järjestäjän määräämällä rataparilla. Finaalirataparilla pelaajilla lämmittelyaika on viisi minuuttia.

Paremman yhteistuloksen saanut on naisseniorien Suomen mestari

5.       VETERAANIEN SM - KILPAILUT 

Kilpailuissa noudatetaan SKL:n Suomen mestaruuskilpailujen määräyksiä ja voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Kilpailusarjat ko. vuonna vähintään 60 vuotta täyttäville naisille ja miehille.

Ikätasoitukset yksi piste/sarja/vuosi alkaen 61-vuotiaasta.

Alkukilpailu

Henkilökohtainen kuusi sarjaa, eurooppalainen pelitapa.

Ennen jokaista kilpailuerää on tehtävä täydellinen radanhoito.

Alkukilpailun yhteydessä ratkaistaan miesten joukkuemestaruudet 4 x 6 sarjaa ja 2 x 6 sarjaa sekä naisten parimestaruus 2 x 6 sarjaa. Joukkuekilpailuissa (4 x 6 s) voivat kilpailujoukkueet olla sekajoukkueita (naisia ja miehiä).

Lämmittelyaika on kymmenen minuuttia aloitusradalla ennen kilpailun alkua.

 Loppukilpailu

Loppukilpailuun pääsee alkukilpailun perusteella kolme parasta miestä kilpailuhallin rataa kohti (kuitenkin enintään 36).

Naisten loppukilpailuun selviää 12 parasta keilaajaa alkukilpailun perusteella.

Loppukilpailussa keilataan kahdeksan sarjaa eurooppalaisella pelitavalla aloittaen nollilta

Lämmittelyaika on kymmenen minuuttia.

Kilpailun voittajasta käytetään nimitystä veteraanien Suomen mestari.

 SM-KILPAILUJEN TASAPELITILANTEET

 Alkukilpailun jälkeen

Jos finaaliin pääsyrajalla on kaksi tai useampia pelaajia ratkaistaan paremmuus kilpailusääntöjen kohdan 17.1 mukaan.

 Veteraanien SM-kilpailuissa ikähyvitystä pidetään tasoituksena.

 Finaalin aikana

Jos finaalissa jatkoonpääsyrajalla on kaksi tai useampia pelaajia paremmuus ratkaistaan kuten edellä eli kilpailusääntöjen kohdan 17.1 mukaan.

 Lopullinen finaali (3. vs. 2. ja 2. vs. 1.)

Tasapelitilanteessa 9. ja 10. ruudun uusinta (uusintoja).

Paremmin sijoittunut saa määrätä aloitusvuoron (paremmin sijoittunut ennen uusintaa).

Tässä vaiheessa ei enää lämmitellä, koska jatketaan samalla rataparilla.

 Veteraanien SM-finaalissa tasapeli mitaleista (ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs) ratkaistaan 9. ja 10. ruudun uusinnalla (uusinnoilla).

Alkukilpailussa paremmin sijoittunut saa määrätä aloitusvuoron.

Kilpailunjohtaja määrää käytettävän radan, jolla keilaajat saavat heittää kaksi lämmittelyheittoa.