Ohjaaja- ja valmentajakoulutus

Suomen Keilailuliiton valmentajakoulutusjärjestelmä

Keilailun ohjaajan kurssi (kesto 8h) on edelleen käytävä ennen kuin pääsee keilailun valmentajakoulutusjärjestelmään. Kun tämä kurssi on suoritettu, ohjaaja on oikeutettu pääsemään Keilailun perusvalmentajan kurssille (kesto 100h). Nämä kaksi kurssia kuuluvat perusvalmentaja- koulutukseen. Ohjaajan kurssin suorittaneista tulee Keilailun ohjaajia ja perusvalmentajakurssin suorittaneista Keilailun perusvalmentajia.

Ohjaajakurssi on tarkoitettu lähinnä Keilakoulujen rataohjauksessa toimiville sekä esim. koululaisryhmiä ohjaaville henkilöille.

Perusvalmentajakurssi on tarkoitettu lähinnä Keilakoulujen johtotehtävissä ja teoriaopetuksessa työskenteleville. Myös rataohjaus, ryhmäohjaus ja henkilökohtainen valmennus kuuluvat työkuvaan.

Keilailun perusvalmentajatutkinnon jälkeen on mahdollista syventää opintoja ja siirtyä kilpavalmentajakoulutukseen. Keilailun kilpavalmentajan kurssin (kesto 180h) suorittaneista tulee Keilailun kilpavalmentajia. Keilailun kilpavalmentajakurssille on pääsyvaatimuksena Keilailun Perusvalmentajakurssin suorittaminen sekä 100 tunnin lajivalmennuskokemus keilailusta.

Kilpavalmentajakurssi on tarkoitettu koulutuksen ja valmennuksen johtotehtävissä paikallisliittotasolla työskenteleville. Työkuvaan kuuluvat mm. Keilakoulujen suunnittelu, junioritoiminnan johto ja lahjakkuuksien seulonta, valmennusohjelmien teko ja henkilökohtainen valmennus.

Seuraava porras on siirtyminen huippuvalmentajakoulutukseen. Keilailun Pro-valmentajan kurssin (kesto 240h) suorittaneista tulee Keilailun Pro-valmentajia. Keilailun Pro-valmentajakurssille on pääsyvaatimuksena Keilailun Kilpavalmentajakurssin suorittaminen sekä 200 tunnin lajivalmennuskokemus keilailusta.

Pro-valmentajakurssi on tarkoitettu jo osittain keilailuvalmennuksesta elantonsa ansaitseville. Pro-valmentajien työnkuvaan kuuluu mm. työskenteleminen ”house-prona” paikallisliitossa tai keilahallissa kattavine valmennuspalveluineen.

Nämä kolme ensimmäistä porrasta ovat Suomen Keilailuliiton järjestämiä valmentajakoulutuksia. Tästä eteenpäin koulutuksen hoitavat urheiluopistot.

Keilailun Pro-valmentajan tutkinnon suorittanut valmentaja ohjataan ammattivalmentajakoulutukseen. Valmentajan ammattitutkinto VAT on urheiluopiston järjestämä kurssi. VAT:in suorittaneista tulee Keilailun ammattivalmentajia.

Jatkokoulutuksina on mahdollista syventää opintojaan ja suorittaa Valmentajan erikoisammattitutkinto ja Yliopistollinen taso.
Uuden koulutusjärjestelmän mukaisen valmentajatutkinnon saamiseksi tulee henkilöllä olla uuden järjestelmän edeltävät tutkinnot suoritettuna.

Kaavio valmentajakoulutusjärjestelmästä