SKL:n hallitus kokoontui tiistaina Helsingissä syyskauden viimeiseen kokoukseen. Asialistalla oli muun muassa joitakin sääntömuutoksia.

Toiminnanjohtaja kertoi OKM:n liikuntajärjestöjen yleisavustuksen hakuprosessista vuodelle 2020. Tukianomus on jätetty määräaikaan mennessä. Valtioneuvosto on nyt päättänyt vuoden 2020 budjetin täydennyksellä kumota aiemmin suunnitellun 2,4 miljoonan euron leikkauksen liikuntajärjestöjen avustuksiin. Näin ollen vuoden 2020 avustukseen ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.
Markkinoinnin puolella Youtubessa on koko Suomen kattava kampanja menossa. Keilailu Klubin kolmannen
tuotantokauden kuvaukset ovat käynnistymässä ja sarja tulee ulos CMorelta kevään aikana. Ylen kanssa on tehty kirjalliset sopimukset koskien televisioitavia SM-kilpailujen ja EM-kilpailujen lähetyksiä. Seuroille suunnattu jäsenhankintakampanja järjestetään 1.1.-15.4.2020.

OKM:n liikunnan yleisavustukseen tulee 15 prosenttia vaikuttavaksi kriteeriksi vuodelle 2021. Liiton toiminta- ja kilpailusääntöihin on tehtävä tarkennuksia tulevan vuoden aikana. Kilpailu- ja sarjavaliokunta ottaa yhdessä Arto Hyvösen kanssa tehtäväkseen ensi vuoden aikana valmistella kilpailusäännöt kriteerien mukaisiksi. Toiminnanjohtaja valmistelee toimintasääntöihin tulevat muutokset.
Hallitus keskusteli myös organisaation rakenteellisista muutoksista tuleviin toimintasääntöihin ja oli yksimielinen siitä, että olisi vastuutonta olla tekemättä radikaaleja muutoksia, koska jäsenmäärän vähenemisen uhka ja sen suunta on jo tiedossa. Hallitus jatkaa tältä pohjalta työskentelyä organisaation rakenteen muutosesityksen aikaansaamiseksi seuraavaan liittokokoukseen.

Kilpailu- ja sarjavaliokunnan esitysten pohjalta tehtiin sääntömuutoksia. Koskien radanvaihtoa sarjojen välillä amerikkalaisella pelitavalla pelattaessa sääntöä tarkennettiin muotoon ”Rataparia vaihdetaan sarjoittain tai useamman sarjan jälkeen. Rataparin vaihto ei ole pakollista.”
Harkintakeskiarvosääntöön päätettiin lisätä harkinta myös hallitukselle seuraavasti ”Jäsenliiton hallituksella tai SKL:n kilpailu- ja sarjavaliokunnalla on velvollisuus tarkistaa ao. keilaajan keskiarvo missä kauden vaiheessa tahansa”.
Päätettiin antaa kilpailunjärjestäjille enemmän vapauksia loppukilpailun peliformaattien suhteen ja siksi poistaa kokonaan sarjamäärää rajoittava teksti. ”Loppukilpailun ensimmäisen vaiheen sarjamäärä on vähintään neljä sarjaa”

Merkittävin kilpailusääntömuutos tehtiin koskien loppukilpailuiden pelaajien palkitsemisia. Nykyisen säännön mukaan kaikki loppukilpailuun päässeet keilaajat on palkittava. Jatkossa kilpailukutsussa on ilmoitettava loppukilpailussa palkittavien määrä ja palkintosummat.
Valtakunnansarjasääntöihin tehtiin myös muutoksia. Päätettiin, koskien miesten ykkössarjan liigakarsintoja, että mikäli kakkosjoukkue saavuttaa karsintapaikan, niin lohkosta ei nosteta seuraavaa joukkuetta karsintaan. Karsinnassa keilataan kuuden joukkueen sarjaohjelmalla. Jos joukkueita on vajaa määrä, niin pelataan haamupelejä.
Vajaalla joukkueella pelaamiseen tai joukkueen ollessa poissa osasta kierroksen otteluista päätettiin seuraavasti. ”Joukkue voi pelata vajaalla pelaajamäärällä. Myöhästynyt pelaaja voi tulla mukaan siihen ruutuun, johon ehtii. Tulokseen lasketaan vain heitetyt ruudut.” ”Myöhästynyt joukkue voi tulla mukaan peliin siitä ruudusta lähtien, johon ehtii. Joukkueen tulokseen lasketaan vain heitetyt ruudut.”

Muissa asioissa tuotiin julki KHO:n päätös, joka koskettanee ennakkopäätöksenä myös sellaisia keilailukilpailuiden järjestäjiä, jotka ovat ALV velvollisia. Korkein hallinto-oikeus oli tehnyt päätöksen, joka koski arvolisäveronmaksua ravikilpailuja.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska A Oy:n järjestämien ravikilpailujen kaikki osallistumismaksut käytettiin kilpailujen sääntöjen velvoittamina palkintojen maksamiseen, näiden palkintojen maksaminen oli etukäteen vahvistettua ja yhtiölle pakollista unionin tuomioistuimen asiassa C-377/11, International Bingo Technology, annetussa tuomiossa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen ja kun asiassa ei ollut edes väitetty, ettei A Oy olisi toiminut sääntöjen edellyttämällä tavalla, A Oy:n ei ollut katsottava saavan kilpailujen järjestämisestä tosiasiallista vastiketta, eikä A Oy:n ollut suoritettava osallistumismaksuista arvonlisäveroa.
KHO:n päätös

Hallituksen kokous oli puheenjohtaja Perttu Jussilalle viimeinen. SKL:n varapuheenjohtaja Raimo Palokoski kiitti kokouksen lopuksi puheessaan Jussilaa menneistä kolmesta vuodesta ja luovutti hänelle hallituksen ja toimiston puolesta ”sisupuukon”.

Sami Järvilä