Keilaseuran perustamisessa noudatetaan Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeita ja sääntöjä. Seuran perustajia pitää olla vähintään kolme. Perustajajäsenten pitää olla 15 vuotta täyttäneitä. Myös yhteisö, kuten rekisteröity yhdistys, yritys ja säätiö voi olla yhdistyksen perustajana.

Lahden Bay on hyvä esimerkki toimivasta seuratoiminnasta. Seuraan kuuluu noin 80 keilaajaa. Seura näkyy aktiivisesti kilpailuissa sekä miehissä että naisissa.

Seuran perustaminen voi äkkiseltään tuntua isolta urakalta, mutta on loppujen lopuksi helppoa, kun noudatat seuraavia PRH:n ohjeita:

Tee yhdistyksen perustamisesta perustamiskirja

Tee yhdistyksen perustamisesta perustamiskirja, johon liität yhdistykselle laaditut säännöt.

1. Lue ohje yhdistyksen perustamiskirjasta.
2. Tutustu ohjeisiin säännöistä.
3. Lue ohje puheenjohtajasta ja muista nimenkirjoittajista.
4. Lue ohje hallituksesta.
5. Tee perustamisilmoitus. 

Seuratoiminnan tarkastuslista

Kun seura on rekisteröity, PRH lähettää maksuttoman rekisteriotteen yhdistykselle.

Linkki PRH:n verkkosivuille ohjeistukseen seuran perustamisesta.

Seuran pyörittäminen vaatii tiettyjä perusasioita, joita on hyvä miettiä silloin tällöin. Ovatko seuraavat asiat kunnossa, vaatisiko jokin toimenpiteitä?

Osaamista ja työkaluja urheiluseuroille löytyy oheisesta esitteestä. https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/09/seuratoiminnan-esite-syksy-2017.pdf

Alla lyhyt tsekkauslista seuratoiminnan pyörittämisestä:

Seuran johtaminen

• Seuralla on selkeästi kuvattu toiminta-ajatus ja ajantasaiset säännöt.
• Seuralla on kirjallinen toimintasuunnitelma.
• Seuran jäsenluettelo on ajan tasalla.
• Seuran toimihenkilöiden tehtävät on kuvattu selkeästi.
• Seuran taloudenpito on seuran valvonnassa ja tilinpäätöksessä.
• Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. (=lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriotteen tarkastus)
• Harrastajien mukaan saaminen ja seuratoimijoiden rekrytointi on suunnitelmallista.

Seuran urheilutoiminta
• Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista.
• Lapsille ohjattu harjoittelu on monipuolista. Seura ei estä muiden lajien harrastamista.
• Seura kannustaa harrastajia omaehtoiseen liikkumiseen.
• Seuratoiminnassa mukana olevat aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti.

Seuran viestintä
• Seuralla on toimivat ja ajan tasalla olevat nettisivut ja/tai somekanavat tai muut viestintäkanavat ovat käytössä.
• Seuran kotisivuilla kerrotaan toiminnan oleellisimmat ja ajankohtaiset asiat seuran jäsenille ja muille kiinnostuneille. Yhteydenpito jäseniin on avointa ja informaatio tavoittaa kaikki.

Oman seuran nykytilanne ja tulevaisuus

Oman seuran analyysityökalulla selvitätte helposti seuran nykytilanteen ja avaatte keskustelun. Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva kysely, jolla voidaan kartoittaa seuran toimivuutta. Seura lähettää kyselyn jäsenilleen ja saa automaattisesti tulokset käyttöönsä.

Alla olevasta linkistä voitte tilata kyselyn. Kyselylinkki saapuu tilaajan sähköpostiin ja samalla saa myös omaan käyttöön tarkoitetun vastausten seurantalinkin.
https://my.surveypal.com/Oman-seuran-analyysi-tilauslomake

Oman seuran tilannetta on hyvä tarkastella peilaamalla vaikka tulevaisuuden teemoja. Miten liikunnan ja yhteiskunnan trendit vaikuttavat seuratoimintaan, lajiimme ja yleensä vapaa-ajan harrastamiseen? Miten yhteiskunta muuttuu? Miten voimme vastata harrastajien toiveisiin ja saada jatkumoa seuratoiminnalle? Keilaseurat ovat valtaosin pieniä ja niiden toiminta perustuu usein tuttuun porukkaan ja kilpailutoimintaan. Miltä tulevaisuus näyttää tämän suhteen? Oliko harrastustoiminnassa tulevaisuus kilpailutoiminnan ohella tai sen rinnalle?

Ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa, mutta kilpailu vapaa-ajasta lisääntyy ja tarjontaa on yhä enemmän. Väestö ikääntyy ja hyväkuntoisia seniori-ikäisiä kaipaa mielekästä vapaa-ajantoimintaa, sosiaalisuutta sekä liikunnallista tekemistä. Keilailusta löytyy kaikkia näitä elementtjä. Mikä teidän seurassa voisi olla se vetoava asia, jolla saataisiin harrastajia lisää toimintaan?

Seuratoiminta vaatii vapaaehtoisia, sitoutuneita ja innokkaita ideanikkareita, jotka haluavat olla kehittämässä toimintaa. Vapaaehtoisia on kuitenkin vaikea saada, koska odotukset kasvavat seuratoimintaa kohtaan. Laatu, osaaminen ja ammattimaisuus korostuu. Jos pienellä seuralla ei ole mahdollisuuksia kilpailla, voisiko yhdessä tekemisestä olla apua? Voisiko naapuriseurasta saada vetoapua ja sitä kautta yhdistää voimat? Pienten seurojen fuusioitumista on jo tapahtunut ja hyviä kokemuksia on saatu. Avoimuus ja verkostoituminen tuovat hyvää tullessaan, on aika luopua pitämästä mustasukkaisesti kiinni omasta ja luoda uutta toimintakulttuuria myös keilaseuratoimintaan.

Kehittämällä uusia tuotteita saadaan seuratoiminnalle jatkumoa. Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen vaan hyviä käytänteitä ja ideoita voi kopioida muista lajeista. Tuotteistamistyökalulla voidaan voidaan auttaa seuraa miettimään laajemmin palveluittensa tarjontaa ja tuotteistamista. https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/01/ideasta-tuotteeksi-opas.pdf

Muutos on aina mahdollisuus. Miten seuratoimintamme menestyy tulevaisuudessa ja muuttuvassa maailmassa? Oheinen Seuratoiminnan tulevaisuuden työkirjapohja auttaa pohtimaan tulevaisuutta. https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/12/seuratoiminnan_tulevaisuus-tyokirja_lopullinen2017.pdf