Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Lasten ja nuorten harrastaminen on aina satsausta tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten matalankynnyksen kerhotoiminnan aloittaminen on helppoa, mutta vaatii sitoutuneet sekä lasten ja nuorten ohjaamiseen koulutetut tai muuten pätevät henkilöt.

Seura on avainasemassa käynnistämään lasten ja nuorten toimintaa ja sitä kautta samaan lisää nuoria lajin pariin sekä tuleviksi seuran aktiivisiksi jäseniksi. Junioreiden kerhotoiminnan aloittamisesta on tehty opas, josta seuran ohjaajat saavat hyviä ja käytäntöön helposti tuotavia vinkkejä toiminnan suunnitteluun, ja se löytyy Olympiakomitean sivuilta.

Lasten ja nuorten harrastaminen pitää olla innostavaa ja hauskaa! Positiivinen ja kannustava ilmapiiri luo mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ruokkii onnistumisen kokemuksia, kokevat sosiaalista yhteenkuuluvuutta kuulumalla ryhmään ja tekemällä yhdessä. Lapset ja nuoret haluavat myös itse osallistua toimintaan.

Ottamalla lapset ja nuoret huomioon toiminnan suunnittelussa ja kysymällä heiltä, mitä he haluavat oppia treeneissä, motivoi harjoitelemaan ja tuo iloa treeneihin. Lajiharjoittelun lisäksi voidaan tehdä muuta oheisharjoittelua, toteuttaa leikkien ja eri lajien kanssa erilaista toimintaa sekä antaa aikaa lapsille ja nuorille olla yhdessä.

Seurassa junioritoimintaan olisi hyvä olla muutama nimetty henkilö, jotka vastaavat yhdessä toiminnasta. Toimintaan mukaan ottaminen, tukihenkilö tai “kummi”, jotka ohjaavat lapset ja nuoret urheilulliseen elämäntapaan sekä tutustuttavat kilpailukulttuuriin sekä yhteiset tapahtumat pitävät lapset ja nuoret mukana seurassa.