Ketä varten seura on olemassa ja ketä se palvelee? Mikä on seuran tehtävä?

Kysymyksiä, joita olisi hyvä silloin tällöin pysähtyä miettimään. Urheiluseuralla, kuten keilaseuralla, on hyvä olla yhteisesti mietitty tavoite, päämäärä ja toimintalinja, jotta toimintaa voisi kehittää.

Aikuisten harrastamisesta seuroissa, hyvästä seuratoiminnasta sekä käytännöistä löytyy paljon esimerkkejä Olympiakomitean sivuilta. Kannattaa kurkata, mitä muut ovat tehneet ja saada näin ehkä vinkkejä oman toiminnan parantamiseksi tai kehittämiseksi.

Keilaseurojen yhdistymisestä löytyy jo hyviä kokemuksia ja tällaisia kaivataankin lisää. Onko sinun seurallasi jokin hyvä kokemus yhdistymisestä tai muu käytäntö muille jaettavaksi? Jaetaan yhdessä hyviä kokemuksia muille ja kehitetään kaikki seuratoimintaa. Ota yhteyttä koulutuskoordinaattoriin, heli.turja@keilailu.fi.

Varainhankinta tärkeää

Seuran varainhankita perustuu usein jäsenmaksuihin ja siten toiminnan pyörittämiseen talkoovoimin. Seuran toiminta nielee rahaa ja taloudellista tukea voi olla vaikea saada. Aktiivinen seuratoiminta tarvitsee aktiivista varainhankintaa. Kilpailujen järjestäminen, myyjäiset ja muu talkootyöllä tehty toiminta on entistä haasteellisempi tapa kerätä varoja.

Taloudellista tukea on kuitekin mahdollista saada. Oheisessa linkissä on muutamia keinoja. Työikäisten liikuttamisohjelman, Kunnossa Kaiken Ikää (KKI), hanketuet jaetaan kaksi kertaa vuodessa. Apua hakemiseen saat liikunnan aluejärjestöltäsi.

Toiminnan kehittämiseen tai ongelmaan voi löytyä rahoitusta EU-euroja liikunnalle 2014-2020 hankerahoituksesta, joka on liikuntaväen EU-rahoitusmalli. Sen avulla mm. eräs keilahalli on saanut tukea toiminnan rahoittamiseksi. Rahoitusmallilla on tuettu erilaisia liikuntaprojekteja myös seura-ja kilpailutoiminnan kehittämiseksi. Jos pitemmän tähtäimen hankeidea on selvillä, kannattaa tutustua oheiseen rahoitusmalliin.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea kaikki liikuntaa järjestävät paikalliset rekisteröityneet yhdistykset. Seuratukea haetaan vuosittain ja hakuaika on marraskuussa.

Ideat voivat johtaa nopeaankin kokeiluun! Unelmat liikkeelle – rohkeasti yhdessä videoon on koottu hyviä vinkkejä ideoista tekoihin

Markkinointi merkittävänä työkaluna

Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää sosiaalisen median kanavia. Tuottamalla eri kanaviin monipuolisia sisältöjä, luodaan kuva aktiivisesta seurasta. Videot, blogi, somekanavat ja nettisivut ovat nykyajan markkinointikanavia, jotka tavoittavat kohderyhmiä laajasti. Somekanava kannattaa valita kohderyhmän mukaan ja sitoutua sen käyttämiseen. Viestintä eri verkkoalustoilla kertoo aktiivisesta ja innostavasta seurasta. Tehokas ja oikeanlainen sisällöntuotanto sitouttaa sidosryhmiä, uusia ja vanhoja jäseniä sekä houkuttelee sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Näkyvyys, profiloituminen ja imagon luominen on tärkeää viestinnässä. Kannattaa katsella eri seurojen Facebook, Instagram sekä seurojen omia nettisivuja.

Verkkosivujen aktiivinen päivittäminen ja sisällöt tavallisista arkisista tapahtumista ovat tärkeitä.
Seuran sivuille voi lisäillä monipuolisesti sisältöjä kuten valokuvia ja videoita tapahtumista. Tämä antaa kuvan siitä, että seura on aktiivinen ja panostaa myös monipuoliseen toimintaan.  Imagon luominen ja ylläpitäminen on helppoa, kun kuvista ja sisällöstä välittyy viesti “Teillä näyttää olevan paljon toimintaa ja hauskaa!” Lyhyt ja täsmällinen sisältö on helppo päivittää ja ylläpitää. Tuoreus, aitous ja ajankohtaisuus herättävät huomiota!

Kohderyhmien omanlainen markkinointi auttaa suuntaamaan markkinoinnin oikein. Potentiaalisia kanavia voi olla useita riippuen kohderyhmästä. Kampanjat, tapahtumat, tempaukset ja tilaisuudet eri instansseissa ja erilaisten sidosryhmien kanssa ovat kaikki mahdollisuuksia. Paikalliset toimijat, kuten koulut, kerhot, päiväkodit, nuorisotalot, kauppakeskukset, liikuntatoimijat jne. ovat parhaita yhteistyökumppaneita ja esillä oleminen erilaisissa liikunta- ja vapaa-ajan tilaisuuksissa auttaa tunnettuuden lisäämisessä ja sitä kautta uusien harrastajien houkuttelemisessa.

Tähtiseuratoiminta

Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen luoman tähtiseura-ohjelman tarkoituksena on lisätä tukea seuratoiminnan kehittämiseen, helpottaa yhteystyötä ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia. Tähtiseura- eli seurojen laatuohjelma antaa mahdollisuuden tuoda esiin seuran omia hyviä toimintatapoja muille sekä kannustaa toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan muuttuessa.

Tähtiseuraksi edetään kolmivaiheista portaikkoa pitkin. Ensimmäisessä vaiheessa seura innostuu itse seuran kehittämisestä kokoamalla tiimin ja ilmoittautumalla mukaan joko lasten ja nuorten tai aikuisten ohjelmaan. Toisessa vaiheessa tahdotaan toimia laadukkaasti eli toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti hyödyntämällä työkaluja sekä auditointi astuu kuvaan. Kolmannessa vaiheessa jo osataan kehittää seuraa paremmaksi, jolloin sille on luotu strategiset tavoitteet, joiden mukaan verkostoidutaan ja toimitaan yhdessä laadun kehittämiseksi. Myös vaikuttavuutta arvioidaan. Tähtiseuratoimintaan voi lähteä mukaan vaikka vain ensimmäiseen vaiheeseen.

Tähtiseura-ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta; lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu. Tähtiseuraksi voi päästä auditoinnin kautta, jonka jälkeen seura voi saada Tähtiseura tunnuksen ja käyttää sitä esimerkiksi markkinoinnissaan. Tähtiseuran tulee täyttää määritetyt laatutekijät, jotka koostuvat osa-aluekohtaisista (lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu) ja yhteisistä laatutekijöistä. Kaikille yhteisiä laatutekijöitä on seuran johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran henkilö- sekä aineelliset resurssit.

Laatuohjelmasta on hyötyä seuralle, vaikka se ei hakisikaan Tähtiseura-tunnusta. Yhteinen brändi tuo seuran laadukkaan toiminnan näkyväksi ja seura saa tukea toiminnan kehittämiseen. Laatuohjelmaan on lisätty maksuton verkkopalvelu seurojen kehittämistyö tueksi, josta saa tietoa, viestintää, hyviä käytänteitä ja malleja sekä koulutusta. Laatuohjelma mahdollistaa verkostoitumista seurojen välillä. Seuran toimintaa on mahdollista saada laajemmin näkyväksi ja imagoa paremmaksi. Laatuohjelma kannustaa seuraa kehittämään toimintaansa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Verkkopalvelu löytyy sivulta tahtiseura.suomisport.fi. Sivustolla seura voi rekisteröityä ja liittyä verkkopalveluun. Verkkopalvelusta löytyy paljon työkaluja ja tietoa seuratoiminnan kehittämiseen, vaikka Tähtiseura ei vielä olisikaan tavoitteena. Palvelu on kaikille avoin kaikille, helppokäyttöinen, seuralle maksuton palvelu, joka toimii myös mobiilisti. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjiän kanssa. Sieltä löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut.

Tähtiseuroja on tällä hetkellä 514, 41 eri lajista. Keilailusta on Tähtiseura-statuksen saanut yksi seura. Onko teidän seura seuraavana?

Lisätietoja Tähtiseura-ohjelmasta löytyy olympiakomitean sivuilta:

https://www.olympiakomitea.fi/2018/03/22/urheiluseuroille-kutsu-tahtiseura-laatuohjelmaan/