Suomalaisen keilailun strategia

Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2025 saakka. Strategian tavoitteiden etenemistä tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa päivitetään. Strategia ohjaa Suomen Keilailuliiton organisaation toimintaa, mutta sen tavoitteet koskettavat olennaisesti myös Suomen Keilailuliiton jäsenliittoja, niiden seuroja sekä keilailu-urheilun ja -liikunnan kehittämistä yleensä. Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvattaminen on tärkein yhteinen tavoite. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien lajin parissa toimivien tahojen tiivistä yhteistyötä. Vapaaehtoistoimijoilla on tähän myös suuri merkitys. Kaikessa tekemisessä pyritään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Suomalaisen keilailun strategia 2020-2025 (pdf)