Kilpailutoiminta

Tulosta

Ohjeet keilaajan henkilökohtaisista palkinnoista

päivitetty 6.2.2019

Kaikki henkilökohtaisissa keilailukilpailuissa voitetut palkinnot ovat keilaajan henkilökohtaista verotettavaa tuloa. Ne on siis maksettava keilaajalle, eikä niitä voi kierrättää seuran kautta.

Rahapalkinto on veronalaista tuloa. Keilaaja voi toimittaa verokortin, minkä perusteella kilpailunjärjestäjä tekee ennakonpidätyksen. Jos keilaaja ei toimita verokorttia, niin palkinnosta täytyy pidättää 60%. Lopullisessa verotuksessa keilaaja voi vähentää kaikki keilailusta aiheutuneet kustannukset (esim. välinekulut, jäsenmaksut, pelimaksut yms.)
                                                          TAI
Kilpailija voi vähentää välittömät kilpailuun kohdistuvat kulut palkinnonmaksun yhteydessä täyttämällä palkinnonmaksulomakkeen (pelimaksut ja matkakustannukset). Jos palkinnosta jää vähennyksien jälkeen tuloa, niin tulorekisteriin ilmoitetaan voitettu summa ja vähennykset. . Vähennyksien jälkeen jääneestä tulosta tehdään ennakonpidätys. Jos vähennykset ovat yhtä suuret kuin palkinto, niin tulorekisteriin ilmoitetaan palkinnonmäärä ja vähennyksien määrä. Tällöin ei tehdä kuitenkaan ennakonpidätystä. Vähennykset eivät voi ylittää palkkion määrää.
Jos kilpailun kohdistuvat kulut ilmoitetaan tulorekisteriin, niin kilpailijan täytyy ne ilmoittaa myös OmaVeroon.(www.omavero.fi)
Esimerkki 1: Palkinto 500e, pelimaksu 30e, matkakulut 100e=130e. Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkioksi 500e, vähennyksiä 130e ja ennakonpidätys summasta 370e
Esimerkki 2: Palkinto 100e, pelimaksu 30e, matkakulut 100e=130e. Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkioksi 100e ja vähennyksiin 100e. (ei saa ylittää palkkion summaa) Ennakonpidätystä ei tehdä.

Palkinnonmaksukaavake verokortilla
Palkinnonmaksukaavake vähennyksin

Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa palkinnot tulorekisteriin 5 vuorokauden sisällä palkinnonmaksusta.

Lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Niistä ei toimiteta ennakonpidätystä. Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa palkinnot tulorekisteriin 5 vuorokauden sisällä palkinnonmaksusta.

Esinepalkinnot (käypä hinta) ovat keilaajalle myös veronalaista tuloa. Niistä ei kuitenkaan toimiteta ennakonpidätystä. Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa palkinnot tulorekisteriin 5 vuorokauden sisällä palkinnonmaksusta. Esineen laatu (esim. televisio) tulee merkitä ilmoitukseen.

Ilman ennakonpidätystä palkinnot voi maksaa ainoastaan Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön valmennusrahastoon keilaajan sinne avaamalle tilille. Menettelytapa: Keilaaja ilmoittautuu Säätiön valmennusrahaston jäseneksi (kaavake SKL:n nettisivuilla) ja saa sieltä henkilökohtaisen viitenumeron. Keilaaja tekee kilpailun jälkeen laskun (kaavake SKL:n nettisivuilla), jossa on ao. viite kilpailun järjestäjälle, joka maksaa kilpailun palkinnon laskun mukaan valmennusrahaston tilille. Tukisäätiön valmennusrahastosta varat voidaan nostaa valmentautumiskuluista kertyviä alkuperäisiä kuitteja (kilpailukulut, harjoittelukulut, välinekulut, kuntosalikulut, lenkkeilyvarusteet jne.) vastaan (kaavake SKL:n nettisivuilla).

5.1.2 Urheilijan palkkio (Verohallinnon sivuilta ohjeistus)

Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijastatukseen perustuvat palkkiot, joiden saaja ei ole työsuhteessa maksajaan. Urheilijan palkkio maksetaan tyypillisesti yksilöurheilijalle. Muun kuin työsuhteen perusteella urheilijalle maksetut palkkiot ovat verotuksessa työkorvauksen tapaan käyttäytyviä suorituksia. Näiden palkkioiden ilmoittamisessa tulorekisteriin käytetään tietoa Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Urheilija (löytyy näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot valikon alta -> tulonsaajan lisätiedot) Urheilijan palkkio ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus. (löytyy tulolajina 336).
Vähennykset tehdään palkasta vähennettävät erät kohdassa. Ennakonpidätys koodilla 402. Ilmoitetaan euromääräisesti. Kilpailuun kohdistuvat kulut koodilla 419. Ilmoitetaan euromääräisesti.

Jos kilpailun kohdistuvat kulut ilmoitetaan tulorekisteriin, niin kilpailijan täytyy ne ilmoittaa myös OmaVeroon. (www.omavero.fi)

Urheilijan palkkioista on aina toimitettava ennakonpidätys, jos suoritus maksetaan luonnolliselle henkilölle. Kansainväliset tilanteet kuvataan ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet.

Urheilijan palkkiota saavalle maksettavia matkakustannusten korvauksia ei ole säädetty verovapaaksi (katso kuitenkin luku 5.11 Yleishyödyllisen yhteisön maksama korvaus). Verotuskäytännössä urheilijan palkkiota saavalle maksetut matkakustannusten korvaukset on kuitenkin vakiintuneesti hyväksytty verovapaiksi samoin edellytyksin kuin palkansaajilla. Jos urheilijalle maksetaan kilometrikorvausta, verovapaan kilometrikorvauksen määrä ilmoitetaan tulolajilla Kilometrikorvaus (verovapaa). Lisäksi ilmoitetaan Kilometrien määrä -tieto. Katso tarkemmin ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset kohdat 2.1.1 Kilometrikorvaus (verovapaa), 2.1.3 Päiväraha ja 2.1.4 Ateriakorvaus.


Lue lisää aiheesta urheiluseuroille suunnatusta
tulorekisteri-ohjemateriaalista. Poimintoja sivustolta:

  • Palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot.
  • Laajan tulokäsitteen mukaan kaikki rahanarvoiset palkinnot ja rahapalkinnot ovat veronalaista tuloa, joka tulee ilmoittaa verottajalle.
  • Verohallinnon nykyistä 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan kaikki palkinnot tulisi ilmoitettaa ilman euromääräistä alarajaa. Poikkeuksena ovat symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin.
  • Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan. Rahallinen palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla ”työkorvaus” ja lisäksi ilmoitetaan, että tulonsaaja on urheilija. Tavarana saadut kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo, jos urheilija ei ole työsuhteessa urheiluseuraan.

Ohje palkinnonmaksajalle

 

Palkinnonmaksajalla (kilpailunjärjestäjällä) tulee olla Y-tunnus, että tulorekisteriin pystyy ilmoittamaan tietoja.

Kun aatteellinen yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin, se ei saa Y-tunnusta vaan kuusinumeroisen rekisterinumeron. Yhdistysrekisteri ei kuulu YTJ-järjestelmään.

Y-tunnuksen hakeminen on maksutonta rekisteröidyille yhdistyksille.
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyksen_perustajalle/y-tunnus.html

Aatteelliselle yhdistykselle annetaan kuitenkin Y-tunnus, jos yhdistys rekisteröidään PRH:n kaupparekisteriin tai Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Lue lisää yhdistyksen Y-tunnuksesta prh.fi-verkkosivuilta.

Urheilijarahastoon siirretty palkka

Urheilija voi siirtää urheilutuloaan valtiovarainministeriön nimeämän säätiön yhteydessä olevaan valtakunnalliseen valmennusrahastoon tai urheilijarahastoon. Siirtämällä tuloja rahastoon urheilija turvaa toimeentulonsa urheiluajan jälkeen.

Urheilijarahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin.

On suositeltavaa, että kaikki suoranaisia kilpailukuluja suuremmat palkinnot maksetaan Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön valmennusrahaston kautta. Tämä on keilaajan ja järjestäjän kannalta yksinkertaisin menettely.

Katso myös palkintoihin liittyvät lomakkeet, laskut ja sopimukset täältä.

Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa palkinnot tulorekisteriin 5 vuorokauden sisällä palkinnonmaksusta.

 

Linkkejä:
Suomen Urheilijoiden Tukisäätiö
Ilmoittautuminen valmennusrahastoon