Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa keilaajilta lukevatko he lehden mieluiten paperisena vai verkkolehtenä ja kuinka aktiivisesti he lehteä lukevat. Kyselyssä kerätään myös tietoa Keilaajalehden sisällön mielekkyydestä.

Kysely toteutetaan sähköisenä Webropol- kyselynä, joka lähetetään sähköpostitse rekisteröityneille keilaajille 1.6.2021.

Kyselyyn on aikaa vastata elokuun loppuun asti ja kyselyn tulokset julkaistaan Keilailuliiton nettisivuilla myöhemmin syksyllä.