Koronan toisen vaiheen tartuntamäärien kasvaessa ja alueiden siirtyessä kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen, tulee alueellisiin suosituksiin täsmennyksiä sekä samalla myös tarpeen mukaan tiukempia määräyksiä.

Suositusten ja määräysten tarkoitus on vähentää ihmisten välisiä lähikontakteja ja siten vähentää riskiä koronan tarttumiseen.

Samalla kuitenkin halutaan pitää yhteiskunnan toiminnot käynnissä niissä puitteissa, kuin se on mahdollista ja siksi myös henkilökohtaiseen suojautumiseen mm. kasvomaskien käytölle annetaan suosituksia ja osin myös määräyksiä.

Harrastustoiminta halutaan pitää käynnissä, myös kilpakeilailu osana harrastustoimintaa.

Keilahalleilla useimmiten toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen: ravintola/kahvila toimintaan ja liikuntatilaan. Kahvila/ravintolatilojen käytöstä Aluehallintovirasto antaa määräyksiä, joissa tilanteen mukaan on sallittua käyttää vain osaa asiakaspaikoista.

Keilailua koskevat liikuntatiloihin kohdistuvat suositukset ja määräykset.

Keilailu aikuisten liikuntaharrastuksena

Kilpakeilailu on yksilölaji, jossa turvavälit voidaan säilyttää koko harjoitus- ja kilpailutapahtuman aikana, joten myös koronan leviämisalueilla voidaan jatkaa viikko- ja erikoiskilpailujen järjestämistä, kunhan noudatetaan SKL:n ja keilahallin voimassa olevia ohjeita. Huomioidaan mm. hallilla mahdollisesti käytössä oleva kasvomaskien käytön vaatimus.

Sarjatoimintaa (valtakunnansarjat, paikallissarjat, puulaakit, firmaliigat tms.) ei voida järjestää silloin, kun ottelutapahtuman paikkana oleva keilahalli on koronan leviämisalueella eikä tosiasiallisia turvavälejä voida järjestää ja säilyttää koko keilahallissa oleskelun ajan.

Paikallisien sarjojen osalta paikallisliitot ja hallit päättävät otteluiden ajankohdan siirtämisestä tai mahdollisesta perumisesta.

Valtakunnansarjoissa SKL pyrkii siirtämään ottelupaikkakunnan kyseisen lohkon sisäisellä ottelupaikan vaihdolla tai mikäli ottelupaikan vaihto ei ole mahdollista, niin ottelu siirretään pelattavaksi myöhemmin.

Valtakunnansarjoissa on erityisen tärkeää muistaa ensimmäinen ohje: Lähde mukaan keilaamaan vain, jos tunnet itsesi terveeksi.

Rajoitukset yleisötilaisuuksien järjestämiseen

Keilailussa yleisötilaisuuksiksi voidaan laskea lähinnä SM-tason kilpailut, Ranking ja kansainväliset turnaukset. Näitä koskevat yleisötilaisuuksiin liittyvät henkilömäärärajoitukset katsomotilojen osalta.  Varsinaisia katsomotiloja kuitenkaan ei keilahalleissa tavallisesti ole, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (Tali, Lahti). Rajoitukset eivät koske kilpailutapahtumaan osallistujien määrää, keilaajia voi olla niin monta kuin radoille turvavälejä noudattaen voidaan sijoittaa.
Veteraanien SM-finaalit pelataan Tampereella suunnitellusti turvavälit huomioiden. Yleisöltä tullaan velvoittamaan kasvomaskien käyttöä finaalipäivänä ja pelaajille käyttöä suositellaan.
Suunniteltu Suomen ranking-osakilpailu Helsingissä Talin keilahallissa 12.12. on päätetty perua.

SKL:n koronaohje

SKL:n koronaohje on tarkastettu ja siihen on tehty pari täsmennystä, joihin keilaajia ja keilahalleja pyydetään tutustumaan:

  • Koronasuositukset ja määräykset ovat usein paikallisia, joten paikallista ohjeistusta on aktiivisesti seurattava
  • Keilahalleille on lisätty pyyntö seurata tarkasti paikallisia viranomaissuosituksia ja matalalla kynnyksellä edellyttävän kasvomaskien käyttöä keilahallilla rata-aluetta lukuun ottamatta. Keilatessa kasvomaskia ei edellytetä, koska radoilla turvavälien noudattaminen on mahdollista.
  • Pelivuorojen vaihtumisen ajat ovat usein ruuhkaisia ja keilahalleja, paikallisliittoja sekä seuroja pyydetään miettimään pakallisesti sopivia ratkaisuja ruuhkatilanteiden välttämiseksi. (keinoja voivat olla mm. aikataulumuutokset, kulkureitit, peliasujen pukeminen jo kotona ja vain pallojen haku hallilla palloparkista tms.)

Suositusten mukaisesti keilailussa tulee pyrkiä välttämään tilanteita, joissa ihmisten kanssakäymisessä syntyy tartuntariskejä. Toimintaohjeita tehdään, mutta ratkaisevin tekijä on kuitenkin jokaisen yksilön vastuullinen toiminta: älä osallistu tapahtumiin, jos tunnet itsesi vähänkään sairaaksi, huolehdi käsihygieniasta sekä käytä kasvomaskia aina, kun menet paikkoihin, joissa turvavälien noudattaminen on haasteellista.

Haasteellisista ajoista huolimatta toivon kaikille onnistumisen elämyksiä sekä mukavia hetkiä kavereiden kanssa keilaradoilla.

Päivitetyn koronaohjeistuksen löydät seuraavasta linkistä;

Suomen Keilailuliiton ohjeistus keilailuun koronapandemian aikana

Jarmo Tamminen, puheenjohtaja, SKL kilpailu- ja sarjavaliokunta
Olli Hossi, puheenjohtaja, SKL
Sami Järvilä, toiminnanjohtaja, SKL