Suomen Keilailuliitto avaa haun keilahalleille ja jäsenliitoille koskien tuettua peruskurssien järjestämistä paikallisesti. SKL:n myöntämä tuki kohdennetaan maksimissaan 30:lle ensimmäiselle hakijalle, jotka järjestävät peruskurssin vuoden 2021 aikana. Hakuaika on 19.2.-19.3.2021.

Peruskurssin raamit tuen saamiseksi;

– valmis kahdeksan tunnin/neljän kerran materiaali SKL:n puolesta, kerrat ja kestot räätälöitävissä
– minimi osallistujamäärä kurssin toteutumiseen 6 henkilöä
– kurssimaksun osallistujalle päättää järjestäjä (sisältää peruskurssin rata- ja luentotilamaksut ja etukortin/ensilisenssin 20 euroa), konseptin käyttöönoton yhteydessä halli liittyy (jos ei jo ole) Uuden keilaajan etukortti – halliksi, jolloin halli voi myös rekisteröidä koko kurssiryhmän ensilisenssillä.
– paikalliset ja alueelliset koronarajoitukset sekä suositukset on huomioitava ja noudatettava maksimi osallistujamäärässä ja muissakin suosituksissa, turvallisuus tuotava esiin markkinoinnissa
– kurssin markkinointiin käytettävä vähintään sama 200 euron oma panostus kuin SKL:n markkinointiin kohdistuva tuki

Peruskurssin voi järjestää yleisenä tai kohdennettuna esim. juniorit, naiset, seniorit, veteraanit ym.
Suomen Keilailuliitolta saa valmiin räätälöitävissä olevan kurssirungon, kurssin luentomateriaalin, kurssin materiaalivihkon osallistujille, diplomipohjan sekä mainospohjan (voi käyttää omaakin mainosta).

SKL:n tuki kohdentuu vetäjälle, markkinointiin (Henri Havusela SKL:n puolelta apuresurssina esim. some-markkinoinnissa), kurssin jälkeisiin yhteistreenikertoihin (tuki vetäjälle) ja keilahallin ratamaksuihin (4 kertaa).

Kurssimaksun tulee sisältää uuden keilaajan etukortin/ensilisenssin ja sen kautta vastaanottoseuraan tai harrastajaseuraan liittymisen sekä kurssin rata- ja luentotilamaksut (4h).

Keilakoulukonseptin tavoite:

Peruskursseja on järjestetty jo vuosikymmeniä. Useasti tapahtuu niin, ettei kurssin loputtua osallistujille ole tarjontaa mitä seuraavaksi? Vaarana on, että kurssin käyneet jäävät ”käytäville” yksikseen ihmettelemään ja jättävät keilailun, kun ohjattua toimintaa ei enää ole ja ryhmää/seuraa, jonka mukana jatkaa. Monesti on myös vaikeaa löytää kurssille vetäjää, kun siitä ei mitään makseta…
Tässä konseptissa halukkaat voivat jatkaa kurssin vetäjän opastamalla vielä neljä yhteistä treenikertaa (SKL:n tukemana), jolloin kynnys lajiin hurahtamiselle pienenee entisestään. Samalla tämän polun onnistumisen myötä seurojen, jäsenliittojen ja SKL:n on mahdollista saada uusia aktiivisia jäseniä.

SKL:n tuki kustannuksista tarkemmin:

– tuki vetäjälle 200 euroa kahdeksan tunnin kestoisesta peruskurssista (neljä tuntia teoriaa ja neljä tuntia ratakoulutusta)
– tuki vetäjälle neljän kerran yhden tunnin kestoisista yhteistreenistä 100 euroa
– tuki neljän kerran yhden tunnin kestoisista yhteistreenistä (ratamaksut) 500 euroa, laskettu viiden radan mukaan
– markkinointikorvaus 200 euroa
Maksimituki SKL:ltä 1 000 euroa/kurssi

Selvitys pidetyn kurssin jälkeen:

Lyhyt selvitys SKL:lle tositteineen pidetyn kurssin jälkeen (markkinointisumma väh. 400 euroa, kouluttajan korvaukset 300 euroa, osallistujaluettelo rekisteröidyistä henkilöistä, kurssin jälkeiset ratamaksut 500 euroa. Tositteiden tulee aidosti täyttää toteutuneet kustannukset.

Hakemukset

 Lähetä hakemus toiminnanjohtaja sami.jarvila(at)keilailu.fi 19.3.2021 mennessä. Hakemukseen liitettävä suunnitelma peruskurssin toteutuksesta;

– paikkakunta (keilahalli)
– ajankohta
– kurssin kesto (kertamäärä ja tuntimäärä)
– kurssin jälkeisten yhteistreenikertojen ajankohdat
– kurssimaksu
– vetäjän nimi
– hyväksyntä SKL:n määrittelemistä raameista

Hyväksytyistä hakemuksista ilmoitetaan järjestäjiä sähköpostiosoitteeseen, josta hakemus on tullut, heti hakuajan päätyttyä viikolla 12. Samalla toimitetaan myös SKL:n kurssimateriaalipaketti sekä lomake kurssille osallistujia varten.

Lisätietoa hakemukseen ja kurssiin liittyen voitte tarvittaessa kysyä toiminnanjohtaja Sami Järvilältä (pois lukien viikko 9).