Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa.

Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta. Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.

Etusijalla stipendin saajina ovat harrastajat, yhdistykset ja seurat, joilta puuttuvat riittävät resurssit harrastuskuluihin. Stipendiä ei myönnetä yksilöhakijoille harrastuksen peruskuluihin, kuten kausimaksuihin tai kilpailumatkojen kuluihin eikä yhteisöhakijoille seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kuluihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin.

Startti-stipendit on suunnattu erityisesti sellaisille urheilijanpolun alussa oleville henkilöille tai uutta toimintaa aloittaville yhdistyksille, joille alkuvaiheen vaatima panostus voi muodostua esteeksi. Siksi toivomme, että hakemuksessa kerrotaan lyhyesti myös yksilöhakijan tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa/yksilöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tukilinja-säätiö. Stipendin saajilta edellytetään, että stipendi käytetään hakukohteeseen. Kun stipendi on käytetty, Paralympiakomitealle lähetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta. Mikäli toivotte, että valokuvianne ei käytetä Paralympiakomitean tai Tukilinjan Startti-stipendejä koskevassa tiedotuksessa, pyydämme mainitsemaan asiasta viestissänne.

Startti-stipendissä on neljän vuoden hakuväli ennen kuin sama hakija voi saada stipendin uudestaan.

Pyydetään hakijoita huomioimaan, että fyysisesti vammaiset hakijat voivat hakea tukea myös Invalidiliiton alaiselta Vammaisliikunnan tuki ry:ltä, jonka myöntämä tuki on suunnattu ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille.Lisätietoa Vammaisliikunnan tuki ry:stä.

Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa: huhtikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Stipendipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kevään osalta kesäkuun loppuun ja syksyn osalta joulukuun loppuun mennessä.

Lisätiedot