Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Turun Weikot, eli TuWe, sai Sinettiseurastatuksen vuonna 2010 ensimmäisenä ja edelleen ainoana suomalaisena keilailuseurana.

Sinettiseuratoiminta muuttui vuonna 2018 Tähtiseuratoiminnaksi. Tähtiseuran pitää auditoida toimintansa kolmen vuoden välein, jotta on oikeutettu käyttämään Tähtiseurastatusta. TuWen auditointi oli 28.1.2020 Kupittaalla.

Auditoijina toimivat Suomen Keilailuliitosta seurakehittäjä Jaana Puhakka ja LiiKusta Maikku Miettinen.

Auditointitilaisuudessa olivat läsnä TuWen juniorivastaava Marja Hongisto, seuran puheenjohtaja Jari Rantanen, hallituksen jäsen Alexander Lindstedt ja vanhempien edustajana Massimo Bianciardi ja junioreiden edustajana Joonas Reponen.

Kolmen tunnin tilaisuudessa käytiin läpi seuraavat aihealueet ja niiden arviot:

  1. Johtaminen ja hallinto (34% kiitettävä, 43% hyvä ja 23% riittävä)
  2. Urheilutoiminta (10% kiitettävä, 58% hyvä ja 32% riittävä)
  3. Seuran ihmiset (92% hyvä ja 8% riittävä)
  4. Aineelliset resurssit (83% hyvä ja 17% riittävä)

 

Audioinnin myötä TuWe sai edelleen pitää Tähtiseurastatuksensa ja tähtiseuramerkin osoituksena laadukkaasta lasten ja nuorten seuratoiminnasta

TuWen juniorivastaava Marja Hongisto, olette juuri saaneet auditoinnin tehtyä ja uusittua Tähtimerkkinne. Onneksi olkoon! Oliko prosessi raskas toteuttaa?

Uudelleenauditointi ei ole niin raskas tehdä, koska eniten aikaa vievä perustyö on tehty silloin ensimmäiseen auditointiin. Koska auditointimateriaalien täyttäminen tehdään nykyään verkossa, niin sekin helpottaa työtä huomattavasti.

Minkälaisia kokemuksia teillä oli Tähtiseura-prosessista?

Ainoastaan positiivisia kokemuksia! Toki välillä tuntui, että tulee seinä vastaan joidenkin kysymysten kohdalla. Mutta kun jätti ne hautumaan ja keskusteli niistä muiden kanssa, niin niihinkin löytyi vastaukset. Ja sen jälkeen tulikin voittajafiilis!

Mitkä asiat tuntuivat haasteellisilta, entä mistä koitte saavanne eniten hyötyä?

Arvioitavia pääkohtia on neljä: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Varsinkin kahdessa ensimmäisessä kohdassa oli sellaisia kysymyksiä, että joutui todella miettimään, mitä ne tarkoittavat ja miten seurassamme on niihin reagoitu. Toki auditointitilaisuudessa tuli ilmi, että osaan oli vastattu väärin. Mutta kun niistä keskusteltiin, niin nekin kohdat saatiin oikein.

Eniten hyötyä sai juuri auditointitilaisuuden keskusteluista ja auditoijien antamista kommenteista. Kommentit kirjattiin ao. kohtiin ja niiden avulla on helppo tehdä korjauksia ja muutoksia toimintoihin, koska ne ovat verkossa näkyvissä seuraavaan auditointiin asti.

Toinen suuri hyöty on seuran eri toimintojen läpikäynti. Tällaiseen työhön ei välttämättä tule ryhdyttyä vapaaehtoistyötä tekevässä seurassa. Auditointi antaa tukevan selkärangan hallitukselle ja hyvät kehittämisen eväät tulevaisuuteen. Auditointiin kuuluvat jäsenkyselyt antavat myös hallitukselle ja seuran urheilutoiminnan kehittämiselle hyvät pohjat. Tässä koko prosessissa tulee esiin myös ne asiat, jotka seurassa on tehty hyvin. Positiivisen palautteen ansiosta seuran vapaaehtoiset toimijat jaksavat toimia jatkossakin suomalaisen keilailun edistämiseksi!

Minkälaisia terveisiä voisit oman kokemuksesi perusteella kertoa muille Tähtiseuraksi pyrkivälle tai haaveilevalle?

Kannattaa rohkeasti lähteä mukaan seuratoiminnan kehittämiseen, jos seura aikoo olla olemassa vielä viiden vuoden päästä! Tähtiseura-auditointiin asti ei ole pakko mennä, vaikka seuran kehityspolkua lähtisikin täyttämään Suomisportin verkkosivuilla.

Toki auditointitilaisuuden keskustelut ovat erittäin antoisia, joten senkin takia kannattaa siihen pyrkiä. Harvoin seuroilla on mahdollisuuksia saada kaksi asiantuntijaa keskustelemaan ja kommentoimaan seuran toimintaa kolmen tunnin ajan veloituksetta. Käyttäkää tämä tilaisuus hyväksi!

Mutta seurassa on löydettävä yhteisymmärrys siihen, että kehityspolulle lähdetään. Hallituksen ja muiden aktiivisten toimijoiden on sitouduttava hommaan ja nähtävä, että tämä prosessi antaa paljon enemmän kuin se ottaa.

Teksti: Jaana Puhakka & Henri Havusela

Lähde: Turun Weikkojen tiedote